Desátky jsou Bohem ustanovený způsob, kterým vyjadřujeme svoji poslušnost Bohu.

Veškeré desátky země, ať už z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu… Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. (3. Mojžíšova 27:30.32) 

Desátky jsou svaté a mají být používány na podporu služby Boží církve – pro hmotné zabezpečení kazatelů a pro hlásání evangelia. V Českém sdružení z nich financujeme mzdu, cestovné a další náhrady kazatelům, biblickým pracovníkům a vedení sdružení, náklady na činnost jednotlivých oddělení a školy Elijáš, náklady na kancelář sdružení a každoroční Biblický týden

Děkujeme všem, kdo i dnes věrně přináší desátky na podporu šíření Ježíšova evangelia! 

Přehled využití desátků najdete ve výročních zprávách Českého sdružení.

Pro posílání desátků přímo na účet Českého sdružení je třeba přidělit dárci variabilní symbol, pod kterým bude platby desátků posílat. Pro jeho zřízení vyplňte tento formulář.

Křesťané neomezují své příspěvky církvi pouze na dávání desátků. V Izraeli byla svatyně a později chrám postaveny z dobrovolných darů. I dnes nás Bůh vyzývá, abychom dávali štědře podle toho, jak nám požehnal. Dary jsou potřebné pro budování, udržování a činnost sborů i pro další aktivity šířící Boží lásku a nezištnou službu lidem kolem nás.