Oddělení mládeže vytváří na území českého sdružení Církve adventistů sedmého dne zázemí a podporu pro mladé lidi ve věku 15 až 26 let. Naším hlavním posláním je pozitivně přispívat k formaci vztahu s Ježíšem Kristem a pomoct při přijetí jeho povolání k učednictví.

Mato
Vedoucí oddělení mládeže
Martin Pavlík
608 756 094
martin.pavlik@casd.cz

V kalendáři akcí je možné najít vzdělávací, studijní, motivační, ale také misijně zaměřené aktivity. Mládežníci mají kromě pravidelných setkávání na lokální úrovni možnost účastnit se regionálních a celorepublikových událostí, jakými jsou například „kongresy mládeže“ – letní týdenní kempy, jejichž program sestává z dopoledních přednášek pozvaných hostů, dále z workshopů a seminářů, sportovních aktivit či činností zaměřených na sociální pomoc nejbližšímu okolí. Podobné akce se jednou za čas uskutečňují také na úrovni unie (Česko a Slovensko), divize (Evropa) či dokonce celosvětově. Dále jde například o víkendy/týdny duchovní obnovy, aktivity věnované vysokoškolským studentům, mládežnické konference či motivačně–vzdělávací víkendy. K akcím s největší tradicí patří například „Modlitební týden mládeže“, který se koná každý rok na jaře a sdružuje všechny mladé lidi z naší církve po celém světě ke společným modlitbám a diskusím nad aktuálními biblickými a etickými tématy.

Za nejdůležitější považujeme kvalitní a pestrou nabídku akcí, která slouží jako platforma pro společné trávení času. Chceme, aby o sobě mládežníci věděli a znali se osobně. Vztahy mezi nimi jsou to nejcennější, co mohou v období dospívání získat. Jako církev si uvědomujeme, že pokud chceme být relevantní, musíme se orientovat na mládež. Právě mladí lidé jsou často zrcadlem, které odráží současnou společnost a dobu ve větší míře než starší generace. Věříme, že snahy poskytnout podporu mladému člověku v oblasti vztahů i duchovního rozvoje lze nejlépe v kontextu mezigenerační komunity víry.

Přejeme si, aby se mladí lidé chtěli podílet na utváření života, vize a poslání církve, i přesto, že zdaleka není dokonalá. Věříme, že je církev potřebuje a oni ji. Usilujeme o to, aby víra mladých lidí přesáhla hranice církve a byla znatelná v celé naší společnosti.