Oddělení služby žen má za cíl pomáhat, povzbuzovat a vybízet ženy v jejich službě Ježíši Kristu a druhým. 

Ah2
Vedoucí oddělení služby žen
Alena Heczková
606 705 015
zeny@ceskesdruzeni.cz

Oddělení služby žen slouží k podpoře, povzbuzení a posílení žen jako následovnic Ježíše Krista a jako členek Jeho církve. Služba žen se zaměřuje na tři oblasti: akce pro ženy – členky církevní rodiny, aktivity směřující od žen k ostatním členům církve a také vně církve a v neposlední řadě také na neformální pomoc a povzbuzení „ženy ženám“. Organizujeme pravidelná setkání žen s podnětným programem a zajímavými hosty – víkendové konference žen a soboty pro ženy, podporujeme vznik ženských modlitebních i jinak zaměřených skupinek, podílíme se na přípravě pomoci a akcí v rámci církve i vně a usilujeme o duchovní růst, vzájemnou podporu a povzbuzení ke službě.

Pro více informací a větší představu můžete navštívit instagramový účet: ženy CASD