Věříme, že Bůh je naším Stvořitelem a Tvůrcem, a protože se představuje jako dobrý Otec a my jsme jej takto poznali, má skutečný zájem o všechny aspekty našeho života. Také věříme, že jsme jako společenství dostali od Boha inspirované rady, jak žít naše životy v současných podmínkách rozvinutého průmyslu a ekologické situace. Proto se učíme odpovědnosti vůči přírodě, vlastnímu zdraví, ale i zdraví lidí, kteří žijí kolem nás.

Olga-libotovska2
Vedoucí oddělení zdraví
Olga Libotovská
603 832 750
klubyzdravi@gmail.com

Jsme přesvědčení, že Bůh pro nás nechce jen požehnaný a naplněný život v duchovní rovině, ale také po fyzické stránce a v dobrém zdravotním komfortu. Proto jsme ochotni zařadit do svého života dobré Boží inspirované rady, nejnovější výsledky výzkumů, a pokud to jde, vyloučit škodlivé vlivy. Protože nám záleží i na zdraví lidí kolem nás, realizujeme Kluby zdraví a Život a zdraví.

Kluby zdraví (KZ)
Kde se mohou lidé dozvědět o dobrých zásadách pro naše zdraví, mohou dostat praktickou pomoc v oblasti stravování, vaření a celého životního stylu. 

Život a zdraví z.s.
Je organizace, která se stará o odborný růst lektorů KZ a jejich podporu. 

Chtěli bychom, aby naše služba byla:

  • Bohem vedená 
  • Respektující svobodu 
  • Praktická a jednoduchá
  • Cílená a pomáhající 
  • Osobní