Církev adventistů sedmého dne je tvořena sbory, které sdružují její členy na lokální úrovni. Jednotlivé sbory spolupracují v rámci okrsků a v rámci české části České republiky jsou zastřešeny Českým sdružením (sborů) CASD. České sdružení je koordinátorem jejich činnosti, zaměstnává jednotlivé kazatele a další zaměstnance, koordinuje péči o sbory, shromažďuje desátky a dary a z nich pak zajišťuje mzdy pro své zaměstnance, materiální potřeby sborů, různé – zejména misijní a sociální – aktivity. České sdružení má tři představitele (předsedu, tajemníka a hospodáře), jednotlivá rozhodnutí jsou úkolem výboru sdružení, který je tvořen zástupci okrsků a kazatelů. Nejvyšším orgánem je konference sdružení, kde se zpravidla jednou za 5 let setkají zástupci všech sborů, aby vyhodnotili a nově nastavili důrazy církve a aby nově zvolili své představitele a výbor sdružení.