Konference Českého sdružení CASD je klíčovým setkáním, které hodnotí a nastavuje život církve na území Čech. Konferenci tvoří zástupci všech sborů podle předem schváleného klíče. Jejich úkolem je zhodnotit uplynulé pětileté období a stanovit si nové cíle pro další období. Konference je oprávněna přijímat a nebo propouštět sbory ze svazku sdružení. Konference stanovuje základní mantinely a definuje důrazy, na které by se měla církev zaměřovat. Konference volí výbor sdružení, který do další konference sdružení sborů řídí. Konference v neposlední řadě volí představitele sdružení, kteří jsou zaměstnanci sdružení pověřenými koordinovat a řídit veškerou činnost sdružení. Konference se schází zpravidla jednou za pět let. 

Sdr
Konference ČS CASD – 28. 4. 2019

V neděli 28. dubna 2019 se v Praze sešlo 130 ze 133 pozvaných delegátů, 12 z 20 pozvaných hostů a 1 pozorovatel na první části jednání konference Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, aby společně reflektovali uplynulé konferenční období a nastavili impulzy pro další směřování církve.

Jednání bylo zahájeno modlitbami a zamyšlením, které přednesl Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie.

Po volbě skrutátorů a zapisovatelů byl schválen program a agenda konference. Konference také přijala usnesení ohledně počtu členů jednotlivých výborů a jmenovala přípravný výbor.

Delegáti si následně vyslechli zprávy předsedy sdružení Víta Vursta, tajemníka sdružení Davida Čančíka a hospodáře sdružení Csaby Čáka – a pak je i přijali. Novinkou bylo přijetí usnesení ohledně zřízení revizní komise.

Po obědě jmenovala konference členy jednotlivých výborů a pokračovala v dalším projednávání bodů agendy, které se neslo ve svižném tempu a dělné a přátelské atmosféře.

Konf-cs-2
Konference ČS CASD – 5. 5. 2019

V neděli 5. května 2019 se ve sboru Praha Smíchov sešlo 118 ze 133 pozvaných delegátů a 10 z 20 pozvaných hostů na druhé části zasedání konference Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, aby pokračovali v jednání o budoucnosti církve v Českém sdružení a zvolili další administrátory a členy výboru Českého sdružení pro období 2019 až 2024.

Veškerá rozhodnutí a výstupy konference si můžete přečíst na samostatných stránkách v této sekci webu.