Konference Českého sdružení CASD je klíčovým setkáním, které hodnotí a nastavuje život církve na území Čech. Konferenci tvoří zástupci všech sborů podle předem schváleného klíče. Jejich úkolem je zhodnotit uplynulé pětileté období a stanovit si nové cíle pro další období. Konference je oprávněna přijímat a nebo propouštět sbory ze svazku sdružení. Konference stanovuje základní mantinely a definuje důrazy, na které by se měla církev zaměřovat. Konference volí výbor sdružení, který do další konference sdružení sborů řídí. Konference v neposlední řadě volí představitele sdružení, kteří jsou zaměstnanci sdružení pověřenými koordinovat a řídit veškerou činnost sdružení. Konference se schází zpravidla jednou za pět let. 

20240407_160823
Konference ČS CASD – 7. a 21. dubna 2024

V neděli 7. dubna 2024 se v Praze sešlo 132 ze 134 pozvaných delegátů, 15 z 32 pozvaných hostů a 1 pozorovatel na první části jednání konference Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, aby společně reflektovali uplynulé konferenční období a nastavili impulzy pro další směřování církve.

Jednání bylo zahájeno modlitbami a zamyšlením, které přednesl Peter Čík, předseda Česko-Slovenské unie.

Po odsouhlasení organizačních záležitostí si delegáti vyslechli zprávy předsedy sdružení Víta Vursta, tajemníka sdružení Davida Čančíka a hospodáře sdružení Jiřího Komárka – a pak je i přijali, stejně jako výsledky hospodaření a zprávy auditora a revizní komise.

Projednávání jednotlivých bodů agendy bylo prokládáno volbou přípravného výboru, jmenovacího výboru a výboru pro pověření. Poté byli postupně zvoleni administrátoři sdružení: předseda Vít Vurst, tajemník Jan Matoušek a hospodář Jiří Komárek.

Po další diskuzi k předloženým bodům agendy byl první pracovní den zakončen volbou členů výboru Českého sdružení.

Konference-cs-01-2
Konference ČS CASD – 7. a 21. dubna 2024

V neděli 21. dubna 2024 se ve sboru Praha-Smíchov sešlo 122 ze 134 pozvaných delegátů a 13 z 32 pozvaných hostů na druhé části zasedání konference Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, aby pokračovali v projednávání návrhů a témat, které sbory trápí, těší či vyjadřují jejich potřeby a postřehy. Bohatá diskuze probíhala mimo jiné o podpoře aktivit a služby v sociální oblasti, o ordinaci žen, věrouce církve, správě nemovistostí či praktických nástrojích komunikace mezi sbory a vedením ČS. Delegáti rovněž odsouhlasili duchovenské pověření pro kazatele a jiné pracovníky v různých zařazeních.

Konstruktivní atmosféru pracovního jednání doplnily chvíle pro ztišení, čas na modlitby, společný zpěv a čtení Písma. V odpoledních hodinách pak bylo konferenční jednání s modlitbami a požehnáním předsedy ČSU, Petera Číka, ukončeno.

Veškerá rozhodnutí a výstupy konference si můžete přečíst na samostatných stránkách v této sekci webu.