Cesty k naplňování vize:

  • Průběžně pracovat s kazateli, aby si uvědomovali, že jsou nositeli vize církve na sborech.
  • Pravidelně vyhodnocovat činnost kazatelů a sborů.
  • Oddělení slouží potřebám sborů, ne naopak (pravidelné vyhodnocování činnosti).
  • Vyhledávat a podporovat leadery na sborech.
  • Podpora a formování funkčních okrsků jako efektivní základny pro sbory, křesťany v regionu.
  • Vzdělávání laiků a jejich podpora
  • Sdružení jako koordinátor i praktická podpora služby.

Realizace vize prostřednictvím klíčových oddělení ČS

Vize 2019 – 2024KPMládežASR (KD)Misie
Věnuji energii růstuVzdělávání

RK, VK, MG, lesní škola a speciály

Vzdělávání kazatelů
Vytax-is (růst mládeže)

Vytax-core (růst vedoucích)

Okrskové setkávání mládeže

Vzdělávání kazatelů
Vzdělávání kazatelů

Vzdělávání vedoucích ASR

Vzdělávání rodin

Jak vést rodinné bohoslužby

Duchovní výchova dětí
Jak mluvit o JK

Nakažlivé křesťanství

VDO

Spolupráce malých sborů
Nezištně sloužím a pečuji Vedení oddílů a tábory

Služba jako součást programu

Podpora dobrovolnictví
Projekty

Kongresy (služby)

Afrodisiakum víry
Kongres rodin

NTM

Pochod pro rodinu
Evangelizace na klíč

Financování 
Jsem srozumitelný a důvěryhodnýVýroční zprávy

Otevřené programy pro veřejnost
Mladí vnímají sbor jako svůjTematická videaMalé skupiny

Obnova sborů

Realizace vize prostřednictvím organizačních jednotek ČS

Vize 2019 – 2024SboryKazatelé / okrskyOdděleníVedení
Věnuji energii růstuDuchovní růst

Skupinky

Vnitřní misie

Pravidelné duchovní aktivity

Učit se spiritualitě

Kvalitní bohoslužba

Definovat si oblasti růstu
Spolupráce mezi kazateli

Vzdělávání laiků

Vzdělávání vedoucích

Osobní spiritualita

Najít vhodnou formu supervize
Vzdělávání vedoucích

Cílené duchovní zaměření aktivit
Vzdělávání vedoucích

Vzdělávání kazatelů

Podpora duchovnosti kazatelů, jako klíčového předpokladu ke službě

Podpora vztahů a motivace
Nezištně sloužím a pečuji Podporovat dobrovolnictví

Aktivně hledat, jak být užitečný v obci, kde žiji

Týmovost

Modlitby pro občany

Služba nesmí postrádat duchovní oblast

Najít pro každého jeho prostor pro službu
Být k dispozici lidem ze sboru i mimo něj

Trenér pro ty, kdo slouží na úrovni sboru (mistr – učedník)

Prevence (zdraví nesmí trpět kvůli řešení problémů nemocných)

Pastorace
Metodiky

Zdroje
Finanční, metodická i právní podpora

Fungující škola
Jsem srozumitelný a důvěryhodnýFormy nesmí být nesrozumitelné a bez obsahu

Být současní

Sousedské setkávání
Srozumitelnost

Mluvit o své práci s lidmi

Opravdovost je víc než profesionál (nepřetvařuji se)

Praktické návody
Předávání informací

Síťování  
Předávání informací

Síťování

Výroční zprávy

Mediální výstupy  

Důrazy pro následující roky z pohledu ČS: 

2020                     Analýza vedení ČS, podpora okrsků, mediální výstupy (výroční zprávy, nový web, FB apod.).

2021                     Setkání leaderů, nastavení oddělení, podpora okrsků, zpracování základních směrnic, práce s kazateli.

2022                     Nový ředitel školy, vzdělávání pro laiky.

2023                     Práce s kazateli (duchovnost, odbornost).

2024                     Vyhodnocení a návrh dalšího směru (konference ČS).