Vize Českého sdružení CASD pro léta 2019 až 2024

Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět“

Filipským 2,1b

Být milující otevřenou církví, která zvěstuje Ježíše Krista

  • Věnuji energii růstu
  • Nezištně sloužím lidem
  • Jsem srozumitelný a důvěryhodný

Doporučujeme, aby sdružení, sbory a každý člen církve usilovali o naplnění této vize podle vlastních možností a pod vedením Ducha svatého.

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Římanům 12,11-12