RŠPO je orgán stanovený zřizovatelem (České sdružení CASD) na základě školského zákona.

Rada dbá na zachování účelu, pro který byla škola zřízena, a na její řádné hospodaření. Úkolem rady je tedy zajistit, aby škola naplňovala záměr zřizovatele.

RŠPO se setkává podle schváleného plánu v průběhu celého roku.

RŠPO pracuje ve složení:

  • Vít Vurst, B.Th.            – předseda ČS CASD
  • David Čančík, B.Th.     – tajemník ČS CASD
  • Ing. Jiří Komárek         – hospodář ČS CASD
  • Mgr. Ladislav Landsfeld   – první ředitel ZŠ Elijáš