Plzeňský Klíč slaví 20. výročí své existence

,
Klíč - 20. let

V plzeňských Slovanech na Koterovské ulici byl 29. června 2002 založen sbor Církve adventistů sedmého dne, jehož členy tvořilo několik lidí z mateřského plzeňského sboru, další lidé pak přišli do společenství po evangelizaci v letech 2002–2004. Toto výročí si během roku chtějí „klíčníci“ připomínat několika vzpomínkovými bohoslužbami s kazateli, kteří v tomto sboru působili jako duchovní.

Členové sboru vyjádřili ochotu služby pro své bližní mimo jiné založením občanského sdružení Klíč Plzeň v lednu 2004, které ve stejných prostorách provozuje Klubové centrum Klíč, jež pořádá celou řadu kulturních, zdravotních, ale i duchovních aktivit. Navštívit Klíč můžete i při dopoledních sobotních bohoslužbách vždy od 9:30 hodin.

Jste srdečně zváni jak k návštěvě bohoslužeb, tak i webových stránek, na kterých se dozvíte více o činnosti Klubového centra Klíč.

Související

Vinohrady náhledovka

Adventní koncert na Vinohradech

V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech proběhne v sobotu 9. prosince od 18 hodin koncert chrámového pěveckého souboru pod vedením Vlasty Jonczyové a Jiřího Šubrta. Zveme vás ke ztišení se v čase adventu a obohacení své duše poslechem hudby i slova. Kostel Církve adventistů sedmého dne...
čti dále
Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále