Pohlazení pomohlo dětem na prázdninové tábory

,
Vim101

Sokolovská společnost Pohlazení věnující se již třicet let dětem ze sociálně vyloučeného prostředí letos podpořila a vyslala na letní tábory třicet tři dětí ze Sokolovska. Téměř polovina z nich prožila dva nádherné týdny s mládeží v německém vzdělávacím centru Heiligenhof v Bad Kissingenu. Účast dětí ze spolku Pohlazení již 16 let každoročně podporuje vedoucí střediska pan Steffen Hörtler, zemský předseda bavorské části Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Program společně připravují čeští a němečtí vedoucí. Stejně jako loni doprovázeli sokolovské děti při různých poznávacích a sportovních aktivitách v přírodě studenti Vilém Suk z Rakovníka, Zuzana Chalupová ze Šabiny a nově Věra Krassová z Citic.

Další tři skupiny se tužily na stanových táborech pořádaných na různých místech země křesťanským skautským Klubem Pathfinder. Mladší děti se na týdenním táboře na Hájné Hoře u Vimperku nechávaly inspirovat při svých hrách a různých aktivitách příběhy dávných i současných hrdinů. I letos navštívili s písněmi tamější domov pro seniory. Sokolovští s sebou letos přivezli i kuchařku Hanu Kováčovou z Habartova. Radost jim přinesla volba krále tábora, kterým se stal Karel z Krásna.

Mladší děti vystřídaly u Vimperku ty starší, které si dvoutýdenní táborovou hrou připomněly výročí 80 let od uplynutí vojenské operace Anthropoid, kdy skupina českých parašutistů vyslaná z Velké Británie během 2. světové války úspěšně vykonala atentát na nacistického zločince Reinharda Heydricha. Skupinu devíti patnáctiletých dětí doprovodil Jaroslav Nový z Kynšperku nad Ohří, který s sebou do šumavského lesa vzal i mentálně postiženého chlapce, o kterého tam pečoval. „Moc jsem si tábor užila a jsem ráda, že mám možnost takhle cestovat, a to jen díky Pohlazení,“ napsala cestou z tábora domů Natálka z Březové u Sokolova. „Za vše vám moc děkuju, poznala jsem další úžasné lidi, kuchařky byly taky moc super, i jídlo, koupaliště, programy a všechno.“

Ve stejném termínu se konal i tábor v jizerskohorské Raspenavě. Zde byl tématem příběh z dobrodružné knižní série Terryho Pratchetta Zeměplocha, podle níž děti společně zpracovávaly tajný kód a zachraňovaly svět vírou. Při tom zažily i řadu krásných výprav do drsných severočeských hor. Ze spolku Pohlazení se zúčastnily tři děti.

Prázdniny ještě před tábory zahájily společně všechny děti v péči Pohlazení na několikadenním pobytu Terra felix (Šťastná země) v osadě Zbytky u Zásady v Jizerských horách a v Praze. Léto symbolicky uzavřou každoročním sjezdem části řeky Ohře na loďkách v úterý 30. srpna. Společné vzpomínání s vděčností na prožité léto s promítáním fotek, nově naučenými i starými známými písničkami, opékáním u ohně a požehnáním do nového školního roku čeká pak děti i jejich rodiče druhou zářijovou sobotu.

Díky všem, kteří se aktivně a obětavě podíleli na letošním velmi hodnotném programu a nezapomenutelných prázdninových zážitcích dětí. Díky Pánu Bohu za jeho ochranu a vedení. Poděkování patří také všem sponzorům spolku, zejména Církvi adventistů sedmého dne, která sokolovské Pohlazení podporuje i z tzv. restitučních peněz, ale také Nadaci ČEZ, organizaci křesťanských podnikatelů ASI-CS, středisku Heiligenhof a dalším jednotlivým dárcům.

Za spolek Pohlazení
Hana Kábrtová

Související

Křest náhledovka

Lidé nacházejí bezpečí v církvi. Představujeme SafePoint.

„Pohřbi svého vnitřního dinosaura,“ zaznělo v křestním kázání v Praze. Dne 3. září 2022 totiž proběhl ve Vltavě křest a přijetí několika nových členů do Církve adventistů sedmého dne. Následovala společná oslava vyjadřující radost z rozrůstajícího se nově založeného pražského společenství SafePoint. Pokřtěná Natálie dlouho ve svém životě hledala něco...
čti dále
Krest_04

V Sokolově proběhla bohoslužba se slavností křtu

Krásné chvíle prožili všichni, kteří se zúčastnili slavnostní bohoslužby v sobotu 20. srpna v Šabině na Sokolovsku. Během bohoslužby byl pokřtěný v řece Ohři dvacetiletý mladík Michal Tůma. Míša ve svém vyznání víry vyprávěl, jakou mu byl posilou Pán Bůh v jeho dosud nelehkém životě. Řadu let strávil v dětských...
čti dále