Polámal se mraveneček…

,
Uvodka

Začátkem září proběhl v pořadí již 18. košumberský dětský den, který organizuje sbor v Luži pod hlavičkou Adry a města Luže. Letošní téma, „polámal se mraveneček“, provedlo děti světem lidí se speciálními potřebami.

Na stanovištích formou hry zakusily svět neslyšících, nevidomých nebo chromých. Pokud děti získaly dostatečný počet bodů, čekaly je drobné ceny. V závěru akce proběhla tradičně tombola. Díky hojné účasti (s dospělými přes 200 lidí) mohl být výtěžek účinně věnován na veřejnou sbírku pro místního občana, pana Zdeňka Kamenického, který prochází těžkou životní situací.

V nádvoří hradu po celou dobu probíhala stolečková evangelizace, při které bylo rozdáno množství knih. Děkujeme Pánu Bohu za požehnaný průběh akce a za možnost podpořit dobrou věc. Prosíme o modlitby za Boží působení skrze rozdanou literaturu.

Vaši bratři a sestry z lužského sboru

Související

Vinohrady náhledovka

Adventní koncert na Vinohradech

V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech proběhne v sobotu 9. prosince od 18 hodin koncert chrámového pěveckého souboru pod vedením Vlasty Jonczyové a Jiřího Šubrta. Zveme vás ke ztišení se v čase adventu a obohacení své duše poslechem hudby i slova. Kostel Církve adventistů sedmého dne...
čti dále
Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále