Prázdniny dětí s Pohlazením plné poučení a zážitků

,
23 nahledovka

Sokolovská společnost Pohlazení věnující se již třicet let dětem ze sociálně vyloučeného prostředí letos podpořila a vyslala na letní tábory v Bavorsku, Sasku-Anhaltsku, severních, západních a jižních Čechách i na Moravě více než čtyři desítky dětí ze Sokolovska. Prázdniny zahájili dobrovolníci Pohlazení se všemi dětmi již tradičním několikadenním společným setkáním Sázavský poustevník v přírodním vysokoškolském kampusu u řeky a městečka Sázava, tentokrát na téma Vesmír. Děti zde oslovily loutkoherecké divadlo Víti Marčíka, koncert mladé kapely On Fire, autorské čtení a beseda romského spisovatele Patrika Bangy, sportovní i stolní hry, kosmické promítání a vyprávění Daniela Kábrta, film o astronautech, návštěvy hvězdárny v Ondřejově a biofarmy v Nenačovicích, diskotéka s DJ a tanečníkem Tomášem Kučerou, ohně, opékání, koupání a další aktivity.

Část dětí prožila pak dva krásné týdny s německými vrstevníky v bavorském vzdělávacím centru Heiligenhof u lázní Bad Kissingen. Účast dětí ze spolku Pohlazení tu již 17 let každoročně podporuje vedoucí střediska pan Steffen Hörtler, zemský předseda bavorské části Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Program společně připravují čeští a němečtí vedoucí. Stejně jako loni sokolovské děti doprovázeli při různých poznávacích a sportovních aktivitách v přírodě student Vilém Suk z Rakovníka jako vedoucí celé české skupiny, učitelka Zuzana Chalupová ze Šabiny a nově student Filip Tříska z Citic.

Další čtyři skupiny se tužily na stanových táborech pořádaných na různých místech země křesťanským skautským Klubem Pathfinder. Napínavým příběhem jedné neobyčejné japonské vesničky Takinoe byla letos inspirována dvoutýdenní táborová hra oblasti Jižní kříž na Hájné Hoře u Vimperku, na stejném místě o týden později putovali vesmírem mladší táborníci. I letos děti navštívily s písněmi tamější domov pro seniory.

Skupina osmi kluků a holek se vydala na setkání mládeže s názvem Knowhow, Bůh ví…“ v posledním červencovém týdnu ve Strážovicích na jižní Moravě. Setkalo se zde téměř 300 mladých lidí z celé České i Slovenské republiky. Handicapovaného účastníka ze Sokolovska doprovodil s podporou Pohlazení ošetřovatel Jaroslav Nový z Kynšperku nad Ohří, který o něj po celou dobu pečoval a nakonec všem poděkoval za to, jak dobře chlapce mezi sebou mládežníci přijali.

Ve stejném termínu se konal i týdenní tábor skautského Klubu Royal Rangers nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku pod vedením Jana Sebjána. Děti uprostřed lesa plnily bobříky, zkusily si spát pod širým nebem, hrály hry nebo se učily zálesácké dovednosti a písničky.

Na přelomu července a srpna byly děti díky sokolovskému spolku součástí česko-slovenské výpravy na mezinárodním celoevropském skautském camporee v německém Friedensau s dvoudenním výletem do Berlína a aquaparku Tropical Islands. „Nic lepšího jsem nezažil,“ zhodnotil camporee jeden z účastníků ze Sokolova.

Tradičně se prvních 14 dní v srpnu konal tábor Klubu Pathfinder, oblasti Severní hvězda, s názvem Jumanji, na kterém slib pathfindera složili dva téměř sedmnáctiletí chlapci ze Sokolova, ze skautského oddílu Agara. Ti také byli zároveň oceněni čestným odznakem Březový lístek prvního stupně za dlouhodobou a nezištnou práci ve prospěch dětí a mládeže. Oba dva jsou ještě s jednou dívkou zapojeni do kurzu skautských rádců, kde se prakticky i teoreticky připravují na role vedoucích dětských táborů. Na konci prázdnin je v rámci kurzu čeká s ostatními ještě jeden společný týden.

Prázdniny Pohlazení s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí tradičně uzavře každoročním sjezdem části řeky Ohře na loďkách poslední srpnovou neděli. Společné vzpomínání s vděčností na prožité léto s promítáním fotek, nově naučenými i starými známými písničkami, opékáním u ohně a požehnáním do nového školního roku čeká pak děti i jejich rodiče druhou zářijovou sobotu.

Díky všem, kteří se aktivně a obětavě podíleli na letošním velmi hodnotném programu a nezapomenutelných prázdninových zážitcích potřebných dětí ze Sokolovska. Díky Pánu Bohu za jeho ochranu a vedení. Poděkování patří také všem sponzorům spolku, zejména Církvi adventistů sedmého dne, která sokolovské Pohlazení podporuje, i z tzv. církevních restitucí, ale také Nadaci ČEZ, organizaci křesťanských podnikatelů ASI-CS, kampusu Sázava, středisku Heiligenhof, Klubu Pathfinder a Klubu Royal Rangers a především obětavým dobrovolníkům a individuálním dárcům.

Související

Fm výročí náhledovka

Obětavá služba lidem a inspirace pro druhé: Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek slaví 20 let

Prvním dobrovolnickým centrem ADRA v České republice, které začalo pomáhat lidem již v roce 2004, bylo právě centrum ve Frýdku-Místku. „Vyrostlo“ z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti...
čti dále
Zpž01

Záchrana pro život v Poděbradech

Záchrana pro život je poměrně úspěšný projekt interaktivního kurzu první pomoci poděbradského sboru Církve adventistů sedmého dne, který je primárně směrován potřebám města a okolí. „Díky štědrosti evangelizačních dotací z Českého sdružení jsme mohli postupně nakoupit vybavení a naším kurzem prošlo již několik stovek lidí,“ říká Roman Hampacher, kazatel místního sboru....
čti dále