Představujeme Dobrovolnické centrum ADRA Chomutov

,
Adra-logo-vertikal

Humanitární organizace ADRA má v České republice několik Dobrovolnických center. Jedno z nich působí v Chomutově. Prostřednictvím vedoucí DC Chomutov, Pavly Szanyové, vás zveme k malému nahlédnutí do jeho činnosti jak v minulém roce, tak vám představíme některé ze současným projektů.

Následkem vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině a následné energetické krizi se situace z ekonomické stránky ohrožených skupin obyvatel našeho Ústeckého kraje, potažmo Chomutovska, začala bohužel opět zhoršovat. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o hmotnou pomoc. Proto jsme v našem charitativním obchůdku rozšířili služby Sociálního šatníku, respektive vyčlenili přímo prostor k tomu určený, a navýšili nabídku dostupného zboží. Tuto informaci jsme sdíleli při setkání Komunitního plánování města Chomutova s ostatními organizacemi, aby pomoc byla co nejrychlejší a co nejdostupnější.

Foto-1

Rok 2022 byl k nám alespoň trochu přívětivější z hlediska pandemie. Opět jsme mohli s dobrovolníky začít navštěvovat seniory v Domově pro seniory na Písečné a trávit s nimi společný čas při individuálních či skupinových setkáních (hraním her, soutěžemi, tvořením…). V prosinci jsme se společně s nimi setkali na vánoční besídce, kde se hrálo a zpívalo. Došlo také na vzájemné předání dárečků a poděkování. Pro děti jsme uspořádali v našem Charitativním obchůdku Mikulášskou besídku s balíčky dobrot.

Foto-2-1

Radost nám v průběhu roku přinášelo rozdávání drobných pozorností (stejně jako všem ostatním DC ADRA), které jsme obdrželi od různých partnerů v dobrovolnictví. Například poukázek KIK pro ukrajinské  spoluobčany nebo vitamínu C pro zlepšení imunity seniorů a dárců v obchůdku.

Rok 2023 pro nás začal další výzvou, a to rozšířením služeb Nábytkové banky. Máme to štěstí, že v okolí žije spousta ochotných lidí, kteří chtějí darovat nábytek potřebným. Bohužel často nemají možnost odvozu. Pro nás tak bylo získávání nábytku do Nábytkové banky velice komplikované. Souhrou náhod se podařilo zajistit příležitostnou dopravu chomutovskou firmou Strix, která nám darovaný nábytek do Nábytkové banky sváží. Tento nábytek je okamžitě nafocen a předán e-mailem do skupiny sociálních pracovníků. Pomoc je tak velmi rychlá a směřovaná přesně tam, kde je jí nejvíce potřeba.

Foto-4

A co nás ještě v tomto roce čeká?

Nyní se soustředíme na splnění vánočního přání našich seniorů. Ze stáje v Přeskakách u Nechranic nám majitelka ke konci května dopraví dva poníky na zahradu DpS na Písečné. Tito poníci fungují v licencovaném programu a jsou tak připraveni na blízký kontakt se seniory.

Foto-5

S dobrovolníky také připravujeme úklid zahrady DpS na Písečné a výpomoc na akci Cirkus BASE v Chomutově. Nezapomínáme ani na děti. Pro ty chystáme přivítání nového školního roku a na závěr roku Mikuláše.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem ochotným dobrovolníkům, dárcům a partnerům, kteří nás podporují.

Pavla Szanyová, vedoucí DC ADRA Chomutov

Související

Fm výročí náhledovka

Obětavá služba lidem a inspirace pro druhé: Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek slaví 20 let

Prvním dobrovolnickým centrem ADRA v České republice, které začalo pomáhat lidem již v roce 2004, bylo právě centrum ve Frýdku-Místku. „Vyrostlo“ z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti...
čti dále
Zpž01

Záchrana pro život v Poděbradech

Záchrana pro život je poměrně úspěšný projekt interaktivního kurzu první pomoci poděbradského sboru Církve adventistů sedmého dne, který je primárně směrován potřebám města a okolí. „Díky štědrosti evangelizačních dotací z Českého sdružení jsme mohli postupně nakoupit vybavení a naším kurzem prošlo již několik stovek lidí,“ říká Roman Hampacher, kazatel místního sboru....
čti dále