Stav: Sbor Okrsek: Praha a středočeský
Adresa sobotních shromáždění Husův dům ČCE
Kmochova 2/16 280 01 Kolín
Začátek: 09:30 Odpoledne: 00:00
Poznámky:
Adresa poštovní
Na Kopečku 405/21, P. Nehyba 290 01 Poděbrady
http://kolin.casd.cz/ nehybapatrik@gmail.com
Telefon: