Slovo a hudba na Malvazinkách podpoří projekt Archa pomoci

,
Smichov

Zveme Vás v rámci bohoslužebných setkání v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5, na komponovaný program „Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli zapomenout“, ve kterém vystoupí herec Jan Potměšil a přední český varhaník Aleš Bárta. Vystoupení proběhne v sobotu 23. října 2021 v 17 hodin a bude příležitostí podpořit projekt Archa pomoci. Vstup volný.

Albert Schweitzer – lékař, teolog, hudebník, filosof, pacifista, nositel Nobelovy ceny míru – zanechal nesmazatelnou stopu. Svůj život bezezbytku využil k neúnavné práci pro druhé. Proč někdo jako on, se třemi doktorskými tituly, vynikající varhaník a znalec díla Johanna Sebastiana Bacha, se rozhodl postavit v pralese nemocnici na kůlech se střechou z vlnitého plechu?

Setkání nabízí návštěvníkům obohacení krásou hudby a slovem naděje.

Archa pomoci poskytuje sociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. Pomáhá jim zůstat žít co nejdéle v prostředí vlastního domova a řešit jejich sociální situaci. Svými aktivitami podporuje jejich kontakt s dalšími lidmi, ať už v rámci dobrovolnického programu nebo volnočasových aktivit. Projekt Archa pomoci je realizován již od roku 2015. Za dobu své existence pomohl stovkám seniorů a osob se zdravotním postižením. Od roku 2021 zajišťuje sociální pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením pod Komunitním centrem Petrklíč, z.s.

Více informací o projektu Archa pomoci najdete na webových stránkách: www.archapomoci.cz

Dopravní spojení: metro trasa B – stanice Anděl (výstup směr Na Knížecí), dále bus č. 137 – stanice Urbanova.

Informace o konání výše uvedeného komponovaného programu v návaznosti na aktuální epidemiologická opatření jsou uvedeny na www.casdsmichov.cz.

A3

Související

Chodba kostela nahled

Dnešní noc patří kostelům

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Letošní, již patnáctý ročník celorepublikové akce, proběhne v pátek 2. června 2023. Mottem tohoto ročníku je: „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“ Přihlášeno je 1805 kostelů a modliteben. Noc...
čti dále
Smichov

On nakloní srdce synů k otcům…

Přijměte prosím pozvání na slavnostní bohoslužbu organizovanou oddělením Generace 50+, která proběhne v sobotu 10. června v modlitebně CASD v Praze na Smíchově od 9:30 do 16:00 hodin. Setkání nese motto „On nakloní srdce synů k otcům“ a chceme spolu prožít sobotu plnou zpěvu, modliteb, sdílení radosti ze života s...
čti dále