Slovo a hudba na Malvazinkách podpoří projekt Archa pomoci

,
Smichov

Zveme Vás v rámci bohoslužebných setkání v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5, na komponovaný program „Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli zapomenout“, ve kterém vystoupí herec Jan Potměšil a přední český varhaník Aleš Bárta. Vystoupení proběhne v sobotu 23. října 2021 v 17 hodin a bude příležitostí podpořit projekt Archa pomoci. Vstup volný.

Albert Schweitzer – lékař, teolog, hudebník, filosof, pacifista, nositel Nobelovy ceny míru – zanechal nesmazatelnou stopu. Svůj život bezezbytku využil k neúnavné práci pro druhé. Proč někdo jako on, se třemi doktorskými tituly, vynikající varhaník a znalec díla Johanna Sebastiana Bacha, se rozhodl postavit v pralese nemocnici na kůlech se střechou z vlnitého plechu?

Setkání nabízí návštěvníkům obohacení krásou hudby a slovem naděje.

Archa pomoci poskytuje sociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. Pomáhá jim zůstat žít co nejdéle v prostředí vlastního domova a řešit jejich sociální situaci. Svými aktivitami podporuje jejich kontakt s dalšími lidmi, ať už v rámci dobrovolnického programu nebo volnočasových aktivit. Projekt Archa pomoci je realizován již od roku 2015. Za dobu své existence pomohl stovkám seniorů a osob se zdravotním postižením. Od roku 2021 zajišťuje sociální pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením pod Komunitním centrem Petrklíč, z.s.

Více informací o projektu Archa pomoci najdete na webových stránkách: www.archapomoci.cz

Dopravní spojení: metro trasa B – stanice Anděl (výstup směr Na Knížecí), dále bus č. 137 – stanice Urbanova.

Informace o konání výše uvedeného komponovaného programu v návaznosti na aktuální epidemiologická opatření jsou uvedeny na www.casdsmichov.cz.

A3

Související

Vinohrady náhledovka

Adventní koncert na Vinohradech

V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech proběhne v sobotu 9. prosince od 18 hodin koncert chrámového pěveckého souboru pod vedením Vlasty Jonczyové a Jiřího Šubrta. Zveme vás ke ztišení se v čase adventu a obohacení své duše poslechem hudby i slova. Kostel Církve adventistů sedmého dne...
čti dále
Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále