České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Sociální služba

Život přináší různé obtíže. Někdy jsme připraveni je s pomocí Boží zvládat vlastními silami, někdy potřebujeme dobrou radu, jindy přiloženou ruku laskavého přítele nebo někoho z širší rodiny. Život však přináší i situace, na které sami nestačíme. Potřebujeme odbornou radu, speciální pomůcku nebo i praktickou pomoc v domácnosti.

Jako České sdružení se snažíme vnímat tuto realitu života. V rámci našich společných možností hledáme způsoby jak prakticky pomoci. Proto jsme u nás v Českém sdružení v červnu 2014 obnovili činnost Oddělení sociální služby a vytvořili projekt, který budeme pod hlavičkou tohoto oddělení postupně rozvíjet. Projekt má 3 části:

  1. poradenství a zajištění domácí péče seniorům a sociálně potřebným rodinám,
  2. vzdělávání pro diakony a rodiny, které pečují o někoho ze svých blízkých,
  3. poskytování grantů sborům a organizacím při sborech tak, aby se mohly věnovat službě sociálně a zdravotně znevýhodněným a vykonávat další sociální činnost.

V první fázi projektu se chceme zaměřit především na podporu seniorů (a osob s postižením), kteří potřebují péči a pomoc někoho dalšího. Můžeme podpořit nejenom samotné seniory, ale také „pečující“ rodiny. Věříme, že díky Boží milosti je možné každou náročnou situaci zvládnout – za pomoci blízkých, přátel, sborové diakonie a kde je to nevyhnutelné i za podpory prověřených křesťanských pracovníků z profesionálních sociálních organizací. Cílem je pomoci tak, aby co nejvíce zůstaly zachovány dosavadní možnosti potřebných, zejména, aby mohli žít ve svém domácím prostředí.

O konkrétní činnosti a nabídce oddělení budeme postupně informovat v časopise Advent, zde na webových stránkách Českého sdružení a zásadní informace sdělíme i prostřednictvím oběžníků.

Pokud potřebujete informaci, radu nebo i pomoc s péčí o sebe či svého blízkého, můžete se obrátit na kteréhokoliv z pracovníků Českého sdružení nebo přímo na vedoucího Oddělení sociální služby, br. Daniela Hrdinku. Telefonicky 776 085654 nebo e-mailem: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz