České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Konference 2018

Srdečně Vás zveme na:

 PRVNÍ KONFERENCI ADVENTISTICKÝCH SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ, PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ

Termín a místo konání:

 Neděle 11. listopadu 2018. Začátek je v 9:30 a ukončení 16:00 hodin.

 Modlitebna sboru CASD v České Třebové, Smetanova 1450.

Konferenci organizuje: Oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení CASD, Komunitní centrum Petrklíč, z.s. a Adventistická služba lidem se speciálními potřebami.

Zváni jsou: Sociální pracovníci, speciální pedagogové, vedoucí pracovníci v sociální sféře, přímí pracovníci v sociálních službách (pečovatelky, osobní asistenti) a studenti sociálních oborů.

Záměrem konference je: Vytvořit pro členy i přátele  Církve adventistů, kteří pracují v některé ze sociálních nebo speciálněpedagogických profesí, příležitost společně se potkat, seznámit a podělit o zkušenosti ze své praxe a vzájemně se tak obohatit a inspirovat.

V čem je konference významná pro CASD:

  • Je to první konference tohoto druhu konaná v církvi.
  • Církev může zmapovat a pochytit potenciál členů, kteří pracují v sociální oblasti
    ve společnosti (i v církvi).
  • Záměrem je také vytvořit síť odborníků pro pomoc v situacích, které církev a její členové řeší.

Přihlášení a registrace:

Zájemci o účast na konferenci, prosím přihlaste prostřednictvím odkazu na webové stránce Českého sdružení CASD, nebo přímo na přihlašovací stránce konference na webové adrese:

https://drive.google.com/open?id=1RPb75_bv1sBd9W_qluq_myoUn7lIx5t5bFnyqF-1dxg

nejpozději do pondělí 15. října 2018.

 

Všichni přihlášení budou mít zajištěnou stravu, sborníky, případně další matriály.

Dotazy týkající se účasti, průběhu a tématu konference směrujte na br. Daniela Hrdinku,
e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz nebo telefon: 776 085 654.

Program:

Od 9:00 Registrace  
9:30 Zahájení, mysl a program konference  
9:40 Přednáška: Křesťanské hodnoty v sociálně orientovaných profesích  
10:00 Medailonky: Sociální pracovníci  
10:35 Medailonky: Speciální pedagogové  
11:10 – 11:20 přestávka
11:20 Medailonky: Pracovnici přímé péče v sociálních službách  
11:55 Medailonky: Vedoucí pracovníci v sociální oblasti  
12:30 – 13:30 oběd
13:30 Medailonky: Studenti sociálních a speciálně pedagog. oborů  
14:00 Oborové diskusní skupiny  
14:30 – 14:45 přestávka
14:45 Motivační kázání: Ježíš – inspirující pomáhající  
15:15 Koncert poděkování a vděčnosti  
15:50 Shrnutí a uzavření konference  
16:00 Ukončení konference  

 

Zadání krátkého příspěvku:

Byli bychom rádi, kdyby všichni účastníci poskytli příspěvek do interního sborníku, prostřednictvím kterého bychom si vzájemně vyměnili informace.

Příspěvek plánujeme formou stručného „medailonku“, kterým každý představí sebe a svou práci. (Jsme přesvědčení, že i zdánlivě obyčejný život a obyčejná práce jsou jedinečné a stojí za sdělení!)

„Medailonek“ bude mít tři části:

  • Moje cesta k práci v sociální oblasti. Vzdělání, praxe, zkušenost Božího vedení, cílová skupina… Písemný rozsah 100 – 150 slov. Přednes 5 minut.
  • Hlavní profesní témata (i dilemata), která řeším. Hlavní výzvy (a příležitosti), které
    ve své profesi vnímám. Písemný rozsah 100 – 150 slov. Přednes 5 minut.
  • Jméno, sbor, e-mailová adresa.

Oslovení účastníci a Ti, kteří si to přejí a předem domluví, prezentují příspěvek v rámci programu. Prezentující mohou využít dataprojektor.

Medailonek do sborníku, prosíme, pošlete na adresu: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz

nejpozději 21. října 2018, abychom stihli zajistit sazbu a tisk.

 

Věříme, že tento společně strávený čas bude pro nás všechny užitečný a požehnaný!

Na setkání s vámi se těší

 

Mgr. Daniel Hrdinka, B.Th. – vedoucí Oddělení diakonie a soc. služby ČS CASD

Renata Zahrádkovápředsedkyně spolku Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

PhDr. Josef Slowík, Ph.D. – vedoucí Adventistické služby lidem se speciálními potřebami