Sokolovský spolek Pohlazení vstoupil do nového školního roku s požehnáním

,
Rafťáci

Děti a dospělí ze spolku Pohlazení se setkali po skončení prázdnin v prostorách sboru církve adventistů na sokolovském Šenvertu, aby společně poděkovali Pánu Bohu za ochranu a provázení během letních aktivit a zároveň přijali požehnání v novém školním roce. O prázdninách spolu prožili několik poznávacích a táborových pobytů a cest v přírodě, na kulturních událostech a pamětihodných místech.

„Jsem moc rád, že jsem poznal kamarády nejen na léto, ale na celý rok. Scházíme se spolu, píšeme si, a když mám nějaký problém, mám ho s kým probrat bez posmívání a pomluv,“ řekl ve svém dojemném vystoupení čtrnáctiletý Jakub Tarantík z Habartova, který sklidil velký potlesk od svých kamarádů. Našli se i další, kteří veřejně vyjádřili radost ze společenství, táborů a dalších letních akcí. Přítomné potěšila i každoroční prezentace prázdninových fotek a videí, kterou připravili Hana a Tomáš Kábrtovi. Děti si při ní připomněly krásné společné zážitky ze Sázavy, Heiligenhofu, Vimperku, Raspenavy, Litoměřic, výpravy na raftech po Ohři, z oslav narozenin nebo účasti ve výtvarné soutěži na téma „babička“.

O nástupu na novou školu promluvil Danny Smíšek, který byl přijatý do primy prestižního anglického gymnázia Open Gate v Babicích u Říčan. Kamarádům se přišel ukázat v uniformě školy – obleku a s kravatou. „Přihlásil jsem se na hru na housle a kromě angličtiny, ve které bude později výuka předmětů, se budu učit francouzsky,“ odpovídal na dotazy přítomných Danny. Na nové školy, například na Houslařskou školu v Chebu, nastoupili další žáci, ale také dospělá členka Pohlazení Zuzka Chalupová do svého prvního zaměstnání. Bude učit výtvarnou výchovu a dělat asistentku v sokolovské soukromé škole v Mánesově ulici, kde se již potkává s některými dětmi ze spolku Pohlazení.

K dobré náladě přispěly písně a příběh o vzájemné pomoci od předsedy spolku, sokolovského klinického psychologa Jiřího Bauera, který jako podivuhodný Boží záměr vyzdvihl důležitost vzájemného pochopení a spolupráce dětí při jejich různorodém obdarování. Po skončení programu uvnitř následoval táborák s opékáním a společenstvím na sborové zahradě. Poděkování patří také správci domu, kazateli Bohuslavu Zámečníkovi, který navzdory svým zdravotním komplikacím zahradu a ohniště se dřevem připravil a setkání se také zúčastnil.

Děti nyní čeká nový školní rok se zájmovými kroužky, které spolek podporuje ať už pomocí při jejich výběru či finančním příspěvkem. V neděli 19. září se uskuteční výlet spolku do karlovarských parků pod vedením Anny a Romana Musichových, na konci listopadu si půjdou děti společně zaplavat do sokolovského bazénu, a pokud to epidemiologická situace umožní, další víkendová akce Pohlazení pro starší děti a mládež se bude konat před Vánoci. Kalendářní rok zakončíme návštěvou výstavy vánočních stromečků, společným pečením cukroví a tradiční vánoční bohoslužbou s dárky.

Spolek Pohlazení finančně podporuje Církev adventistů sedmého dne, Nadace ČEZ, spolek podnikatelů ASI-CS a další jednotliví dárci.

Hana Kábrtová

Související

Cheban náhledovka

O službě Bohu i lidem v rozhovoru s Jevgenijem Chebanem

Jevgenij Cheban je kazatelem Církve adventistů sedmého dne v Praze. Má na starost dva sbory převážně ukrajinských věřících. Do toho většího, v počtu přibližně sto šedesáti lidí, přicházejí také Bělorusové, Rusové a Moldavané. Menší „sbor“, založený minulý rok, tvoří z devadesáti procent uprchlíci. Péčí o věřící této skupiny byl pověřen, spolu s Jevgenijem Chebanem,...
čti dále
Kouření náhledovka

Svobodně dýchej 2023

Motivačně odvykací kurz „Svobodně dýchej“ je unikátní program, který vám pomůže vybojovat důležitý zápas s návykem kouření. Pomůže Vám nalézt důvody, proč je rozumné a dobré přestat kouřit, podepře Vaši vůli a prakticky poradí, „jak na to“. Záměrem celého programu je skutečně Vám pomoci přestat kouřit, nejedná se o žádný prodej...
čti dále