Spolek Pohlazení zahájil s dětmi nový školní rok

,
Zahajeni23_01

Společným splutím části řeky Ohře a poděkováním Pánu Bohu za společně krásně prožité léto na vzpomínkové bohoslužbě vstoupil sokolovský spolek Pohlazení pomáhající dětem ze sociálně vyloučeného prostředí i do nového školního roku.

Mnohé z dětí s pomocí Pohlazení nově nastoupily na střední školy a internáty – například na plzeňské dopravce si jeden chlapec z Horního Slavkova plní svůj sen stát se strojvedoucím, jiný z Habartova se chce stát filmovým a divadelním maskérem na pražské uměleckořemeslné škole, děvčata zahájila učební obory kadeřnice či ošetřovatelky. „Škola je super. Učíme se první pomoc a já toho vím hodně díky prázdninovému rádcovskému kurzu Klubu Pathfinder,“ svěřila se nová studentka Střední zdravotnické školy v Chebu. Některé děti studium započaly už v minulých školních letech a jsou dnes ve vyšších ročnících – například ve třetím na dřevařské škole v Chebu, ve druhém na škole užitého umění a designu v Plzni či v Karlových Varech na oboru instalatér nebo na obchodní akademii v oboru cestovní ruch. Jeden romský chlapec pokračuje s výborným prospěchem a stipendiem v tercii anglicky vyučujícího kampusového gymnázia Open Gate u Prahy, kde začal školní rok cyklistickým kurzem. Další děti jsou v deváté třídě a budou si letos vybírat, na jakou školu se vydají.

Spolek Pohlazení při tom mladým lidem z nefunkčních a sociálně slabých rodin pomáhá s učením i přijímacími zkouškami, a to jak doučováním, tak materiálním zabezpečením pomůcek, obědů či spoluprací s dalšími nadacemi, dostat se podle jejich nadání a zaměření na pro ně jinak finančně a organizačně nedostupné školy. K těmto partnerům Pohlazení patří především Nadace The Kellner Family Foundation, Nadace ČEZ a také Církev adventistů sedmého dne či spolek křesťanských podnikatelů ASI-CS.

Součástí společné zářijové bohoslužby na faře v Sokolově s promítáním fotek z prázdninových akcí tak byly i modlitby o požehnání v novém školním roce, inspirativní duchovní písně a společně pohoštění.

Zahajeni23-02-1
Zahajeni23-03-1

Související

Fm výročí náhledovka

Obětavá služba lidem a inspirace pro druhé: Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek slaví 20 let

Prvním dobrovolnickým centrem ADRA v České republice, které začalo pomáhat lidem již v roce 2004, bylo právě centrum ve Frýdku-Místku. „Vyrostlo“ z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti...
čti dále
Zpž01

Záchrana pro život v Poděbradech

Záchrana pro život je poměrně úspěšný projekt interaktivního kurzu první pomoci poděbradského sboru Církve adventistů sedmého dne, který je primárně směrován potřebám města a okolí. „Díky štědrosti evangelizačních dotací z Českého sdružení jsme mohli postupně nakoupit vybavení a naším kurzem prošlo již několik stovek lidí,“ říká Roman Hampacher, kazatel místního sboru....
čti dále