České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Seminář „Kardiovaskulární onemocnění“

3. 5. 2019 18:45 David Čančík Sbory ,

Klub zdraví Praha – Smíchov vás zve na seminář „Kardiovaskulární onemocnění“, věnovaný nejnovějším poznatkům v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Přednáší Prof.John A. Scharffenberg, MD, MPH, odborník v oblasti prevence, profesor na Loma Linda University. Seminář se uskuteční v sobotu 25. 5. 2019 od 14 hodin v prostorech modlitebny Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5 Dopravní spojení: […]

Školení pro Kluby zdraví

28. 3. 2012 08:00 Vladimír Krupa Komunikace

Pro všechny přátele a příznivce zdravého životního stylu,
i v letošním roce pořádá o.s. Život a zdraví školení pro své lektory v Liptovském Mikuláši. Cílem školení je získat přehled o moderních poznatcích v oboru zdravé výživy a zároveň i kvalifikaci k poskytování poradenství v této oblasti. Podrobnější informace naleznete na www.zivotazdravi.cz