České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Vyhlášení výběrového řízení

14. 1. 2010 21:26 Vladimír Krupa České sdružení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele mobiliáře a sedacího nábytku pro projekt Kulturního, volnočasového a křesťanského centra Plzeň – Skvrňany.
Zájemci o účast ve výběrovém řízení si mohou převzít zadávací dokumentaci ve dnech 18. a 19.1.2010 od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti ATELIER SOUKUP s.r.o., Klatovská 11, Plzeň. Výběrové řízení není vedeno v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výběrové řízení je vedeno dle platné metodiky ROP NUTS II Jihozápad v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nejzazší termín pro podání nabídek je 10.00 hod. dne 5.2.2010. Předpokládaný termín dodání mobiliáře a sedacího nábytku je červen 2010.