České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Seminář Světem Bible

9. 1. 2012 19:16 Vladimír Krupa Misie

Oddělení evangelizace Českého sdružení ve spolupráci s Maranatha o. s. a za finanční podpory ASI-CS srdečně zve na seminář Světem BIBLE.
Hostem je René Metz
11. února 2012 v Poděbradech
modlitebna sboru CASD, Na Kopečku 405