České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 10. zasedání Výboru Českého sdružení

14. 12. 2020 02:35 David Čančík České sdružení

V neděli 6. prosince 2020 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor ČS na svém pravidelném zasedání. Výsledkem jednání bylo následovné: Informace Oddělení dětí Výbor ČS se podrobně zabýval stavem Klubu Pathfinder na území Českého sdružení. V následné diskusi zazněly podněty: nutnost zaměřit se a podporovat zejména nově přicházející vedoucí oddílů, a to jak centrálně z pozice […]