České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

2. Zasedání Výboru Českého sdružení

13. 11. 2015 15:43 David Čančík České sdružení

Začátkem října se Výbor Českého sdružení sešel podruhé. Nejprve se nechal oslovit zástupcem ČSU Markem Škrlou. Následně prodiskutoval a učinil řadu níže popsaných rozhodnutí. Zamyšlení z Božího slova Není možné předpokládat, že v církvi budeme mít všichni stejný názor. Jak si poradit s tím, že bychom i v církvi potkávali nepřátele? Ježíš o nepřátelích řekl, že se za ně […]

1. Zasedání Výboru Českého sdružení

16. 5. 2015 07:42 Vladimír Krupa České sdružení

První výbor Českého sdružení se konal v Praze na Lhotce dne 10. května 2015. Po vzájemném představení se oslovil přítomné tajemník ČSU Peter Čík. Připomněl Eliášovo setkání se s Bohem v tichém a jemném hlase. Připomněl Ježíšova slova, v nichž se sám představuje jako tichý, i jeho blahoslavenství tichých, kteří dostanou zemi za dědictví. Tichost […]

16. zasedání Výboru Českého sdružení

18. 3. 2015 08:15 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 8. března 2015 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Českého sdružení v tomto konferenčním období. V atmosféře vděčnosti Pánu Bohu za jeho vedení tak výbor zakončil svoji čtyřletou službu, která začala po konferenci ČS v roce 2011. A právě příprava na letošní konferenci tvořila vedle některých personálních rozhodnutí značnou část náplně agendy jednání.

15. zasedání Výboru Českého sdružení

29. 12. 2014 11:31 Vladimír Krupa České sdružení

30. listopadu 2014 se Výbor Českého sdružení znovu sešel ke svému řádnému zasedání. Tématem byly tentokrát plány a rozpočty na další kalendářní rok, příprava konference ČS, některá personální rozhodnutí, ale i podpora misijních projektů a rozhodnutí týkající se sborových nemovitostí.

14. zasedání Výboru Českého sdružení

12. 10. 2014 22:15 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 28. září 2014 se Výbor Českého sdružení na svém řádném zasedání znovu zabýval aktuálními otázkami ze života sborů a církve. Zde se můžete seznámit s projednávanými tématy a přijatými rozhodnutími.

13. zasedání Výboru Českého sdružení

3. 7. 2014 07:26 Vladimír Krupa České sdružení

15. června 2014 znovu zasedal Výbor Českého sdružení. Vedle personálních otázek byl hlavním bodem jednání již delší dobu připravovaný projekt péče o seniory a související vznik oddělení sociální služby. VČS přijal k tomu několik rozhodnutí.

12. zasedání Výboru Českého sdružení

21. 3. 2014 00:30 Vladimír Krupa České sdružení

Zpráva z 12. zasedání Výboru Českého sdružení První zasedání Výboru Českého sdružení v tomto roce se uskutečnilo v neděli 9. března 2014. Členové rozhodovali nejen o personálních otázkách, ale zabývali se také agendou připravované konference Č-S unie či budoucností křesťanské školy Elijáš. Výbor přijal tato důležitá rozhodnutí: 1. Kazatelé Kazatel v nástupní praxi Patrik Nehyba, […]

11. zasedání Výboru Českého sdružení

18. 12. 2013 01:00 Vladimír Krupa České sdružení

Na 11. zasedání Výboru českého sdružení 1. prosince 2013 bylo přijato několik rozhodnutí v oblasti personální, jako je stěhování kazatelů v následujícím roce 2014, dále se zabýval přípravou konference Česko-Slovenské unie a také přípravným výborem pro konferenci Českého sdružení v roce 2015. Rovněž rozhodoval i v hospodářských záležitostech.

10. zasedání Výboru Českého sdružení

16. 12. 2013 19:33 Vladimír Krupa České sdružení

Na 10. zasedání Výboru Českého sdružení, které se konalo 29. září 2013, byla přijata některá personální rozhodnutí.

Výbor také jednal o zřízení finančního rezervního fondu.

9. zasedání Výboru Českého sdružení

30. 6. 2013 15:57 Vladimír Krupa České sdružení

V neděli 9. června 2013 se uskutečnilo další jednání Výboru Českého sdružení.

Výbor se zabýval především záležitostmi kazatelů a sborů, a přijal také některá důležitá hospodářská rozhodnutí.

« Newer PostsOlder Posts »