České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Teologická konference ČS

31. 1. 2019 23:35 David Čančík České sdružení

Zveme Vás na Teologickou konferenci Českého sdružení s tématem Ožehavé otázky v evangeliu poslední doby. V našich sborech se témata související s druhým příchodem Ježíše Krista, s tím co všechno bude tomuto příchodu předcházet, diskutují, lidé se zajímají.  Objevují se různí “vykladači” posledních událostí. Teologická konference Českého sdružení je příležitostí znovu tyto témata promyslet, zastavit se […]