V Jindřichově Hradci si připomenou 400. výročí vzniku Komenského Labyrintu

,
Labyrint náhledovka

„Milosrdenství Boží budiž pochváleno, kterýž i mně mé oči otevřel, abych mnohotvárnou nádherného toho světa marnost a mizernou pod zevnitřním bleskem všudy se kryjící šalbu znamenati, pokoje pak a bezpečnosti mysli jinde hledati se naučil. Což místněji sobě sám před očí předestříti i jiným poukázati chtěje, zamyslil sem sobě tuto pouť aneb vandr do světa, kdež jaké sem potvorné věci buď spatřil neb se s nimi potkal a kde naposledy a jak žádaného a v světě nadarmo hledaného potěšení se doptal, vše to v přítomném traktátu jsem jako vymaloval. Jak vtipně, nedbám, dejž Bůh, jen aby prospěšně, mně i bližním mým.“  
Labyrint světa a ráj srdce, Jan Amos Komenský

Ve středu 6. prosince zazní v komponovaném pořadu pasáže z knihy Labyrint světa a ráj srdce v interpretaci Petra Adame a Karla Bušty. Je to již 400 let, co tento text svěřil Jan Amos Komenský stránkám svého nejznámějšího díla. Navzdory archaickému jazyku se zdá být poselství v této knize právě v naší době neuvěřitelně aktuální. I proto stojí za to přijít si do Městské knihovny v Jindřichově Hradci Komenského slova poslechnout. Komponovaný pořad věnovaný tomuto dílu začíná v 16:30 hodin.

Komensky

Související

Srdce nahledovka

PRIMA VZTAHY – Manželská setkání

Milí manželé, máme radost, že i v tomto roce, v termínu 28. července až 4. srpna 2024, budeme mít příležitost společně prožít Manželská setkání v malebném prostředí Moravského Toskánska v hotelu Selský dvůr ve Strážovicích (Strážovice 230, GPS: 49,008831 17,04103). Manželská setkání jsou týdenní edukativně-relaxační pobyt pro manželské páry zaměřující se na obnovu, prohloubení...
čti dále
Zpž01

Záchrana pro život v Poděbradech

Záchrana pro život je poměrně úspěšný projekt interaktivního kurzu první pomoci poděbradského sboru Církve adventistů sedmého dne, který je primárně směrován potřebám města a okolí. „Díky štědrosti evangelizačních dotací z Českého sdružení jsme mohli postupně nakoupit vybavení a naším kurzem prošlo již několik stovek lidí,“ říká Roman Hampacher, kazatel místního sboru....
čti dále