V St. Louis probíhá 61. zasedání Generální konference Církve adventistů sedmého dne

,
Pngegg (1)

„Jaké důležité setkání… z Boží milosti – jsme zde,“ zahájil Ted Wilson, předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne, 61. zasedání tohoto grémia, které se koná v severoamerickém St. Louis, Missouri. Setkání církevních delegátů z více než 200 zemí světa se letos koná výjimečně po 7 letech, vzhledem k dvouletému odsouvání kvůli pandemii Covid-19. Zasedání zahájili svými proslovy předseda GC Ted Wilson, tajemník Erton Köhler a hospodář Paul Douglas, který uvedl: „Přišli jsme sem sice pracovat, ale také jsme se sešli, abychom byli v přítomnosti Boha.“

Zasedání předcházelo 40 dní modliteb, které bylo zahájeno 3. května a individuální, vedené či skupinové modlitební chvíle jsou stálou součástí programu už od jejího prvního konání v roce 1830. Agenda byla připravena tak, aby vše podstatné bylo řešeno od pondělí do čtvrtka a pátek bylo možné vyhradit misijním zprávám a zkušenostem z celého světa.

Své dojmy a postřehy ze zasedání Generální konference vám prostřednictvím videí přinášejí zástupci Česko-Slovenské delegace, Mikuláš Pavlík, předseda Č-S unie, Vít Vurst, předseda Českého sdružení, Daniel Dobeš, předseda Moravskoslezského sdružení a Daniel Márföldi, tajemník Slovenského sdružení CASD.

Související

Rumburk nahledovka

Společenství sboru Rumburk prožilo radostnou slavnost křtu

Rumburský sbor Církve adventistů sedmého dne není nikterak velkým sborem. Jeho přibližně třicet členů však tvoří živé společenství, které se neschází jen k pravidelným sobotním bohoslužbám, ale rozvíjí řadu dalších aktivit, jež otevírají možnosti setkávání lidem z města i okolí. Sbor pečuje o „knihobudku“ ve městě, do níž, kromě jiných knih, umisťuje i...
čti dále
Stanislav nosov

Poděkování za pomoc Ukrajincům

Již druhým rokem pokračuje dosud nejrozsáhlejší válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Hned po jeho vypuknutí v únoru 2022 se v našich zemích zvedla vlna solidarity a pomoci, která časem mění svou formu, ale přetrvává. V září 2023 navštívil Českou republiku předseda Ukrajinské unie Církve adventistů sedmého dne, Stanislav Nosov,...
čti dále