Velikonoce ve sborech Českého sdružení

,
Velikonoce náhledovka

Zveme vás na několik akcí pořádaných sbory Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení, které Vás vtáhnou do duchovní atmosféry svátku Velikonoc. Na ty se připravujeme již nějakou dobu a o druhém dubnovém víkendu si můžeme připomenout události pro křesťanský svět tak podstatné.

Ve středu 5. dubna od 15 hodin si můžete přijít poslechnout přednášku s diskuzí do Kontaktního centra POSEZ v Benešově na M. Kudeříkové 1556, kde hostem a řečníkem bude kazatel Pavel Smolka. Bude mluvit o původu Velikonoc a jejich prožívání dříve a teď.

V pátek 7. dubna jste zváni do KVK centra v plzeňských Skvrňanech na Malesickou 10, kde bude od 18 hodin probíhat Velikonoční bohoslužba se čtyřmi zastaveními proloženými hudbou.

Víkendové zastavení ve slavnostní čas Velikonoc spolu prožije ukrajinská skupina z České Třebové nad tématem „Ať žije sen“, a to na chatě Karolína v Krkonoších. Od soboty do pondělí se naši ukrajinští sourozenci v Kristu budou scházet i v Plzni na programu s názvem „Kristus vstal z mrtvých“. Po programu pak bude následovat pravidelné sobotní studium Bible.

V sobotu se budou konat velikonoční bohoslužby v celé řadě sborů – například v Jindřichově Hradci je připraveno ranní zpívání chval s pašijovými texty a modlitební skupinou, v Klatovech na Vídeňské 9 se můžete těšit na zamyšlení nad původem a významem Velikonoc doprovázené duchovní hudbou a písněmi. Akce bude doplněná jarním tvořením pro děti i dospělé. V sobotu večer od 18 hodin jste pak zváni na koncert pašijových písní v podání ukrajinského smíšeného sboru na pražské Malvazinky, Peroutkova 57.

Přejeme vám, abyste tento požehnaný čas, kdy si připomínáme Kristovu záchranu lidstva, prožili v pokoji, úctě a vděčnosti za dar života.

Související

Vinohrady náhledovka

Adventní koncert na Vinohradech

V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech proběhne v sobotu 9. prosince od 18 hodin koncert chrámového pěveckého souboru pod vedením Vlasty Jonczyové a Jiřího Šubrta. Zveme vás ke ztišení se v čase adventu a obohacení své duše poslechem hudby i slova. Kostel Církve adventistů sedmého dne...
čti dále
Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále