Wellness pro duši si dopřáváme na Vysočině

,
Aa001

V konferenčním centru Immanuel právě probíhá biblický týden Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne. Týdenním studiem nás provází László Szabó, vedoucí institutu Arthura Daniellse pro evangelizaci při Vysoké škole teologické v německém Friedensau. Dopolední přednášky, které můžete sledovat na youtoube kanálu HopeTV, jsou doplněny prací ve skupinách.

Odpolední program je bohatý na sport, volnou zábavu, výlety a workshopy, které jsou nejen rukodělné, ale i vzdělávací. Večery trávíme ve společnosti zajímavých hostů, v rozhovorech, zpěvu i ztišení – tomu je přizpůsobena modlitební místnost, kde kromě každodenních setkání probíhá i noční meditační řetězec přihlášených zájemců. Dobrovolnickou činnost si mohou účastníci vyzkoušet v domově s pečovatelskou službou, léčebně pro dlouhodobě nemocné či ve věznici, aby získané zkušenosti mohli přenášet do svého životního prostoru a motivovat tak své okolí ke službě různými způsoby na různých místech.

Přednášky Lászla Szabóa budeme postupně sdílet zde.

Související

Kongres lahti nahledovka

Evropský kongres mládeže ve Finsku

Minulý týden patřil mladým lidem z celé Evropy, kteří se setkali ve finském Lahti k největší mezinárodní akci tohoto druhu. Kongres adventistické mládeže s názvem “Plug In” zorganizovaly společně obě evropské divize Církve adventistů sedmého dne (EUD & TED), aby po několika letech opět poskytly příležitost k setkání více než...
čti dále
Read-3048651__340

Vzdělávací program církve pro ty, kteří chtějí vědět, růst a sloužit.

Po několika letech chceme opět nabídnout určitou formu vzdělávání pro každého, kdo ve sboru / skupině slouží, nebo prostě jen chce růst ve svém teologickém poznání. Chceme tím pomoci všem, kdo spoluutvářejí sbory, slouží kázáním, vedou sobotní školu, navštěvují potřebné, představují evangelium hledajícím apod. Je nasnadě, že ne vše může obsáhnout...
čti dále