Zpráva z 1. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 19. května se sešel Výbor ČS v novém složení. Jednání otevřel zástupce ČSU Peter Čík biblickým zamyšlením, v němž s námi otevřel existencionální otázku o tom, proč jsou věci tak, jak jsou. Proč právě já jsem se narodil a proč moje cesta životem vede právě tudy, kudy vede. Připomněl nám verše z Jeremiáše 1, 4-5, kde nám tento text dává možnost nahlédnout za oponu, je ujištěním, že Hospodin o nás ví už před našim narozením a už v této době je garantem našeho života. On je ten, kdo zformoval náš život. Jsme hliněnou nádobou připravenou k určitému účelu.

Poté proběhlo představení jednotlivých členů nového VČS

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS

 • Otevření zrekonstruované modlitebny v Poděbradech.
 • V KSŠZŠMŠ Elijáš probíhají přijímací zkoušky na lyceum.
 • Proběhla konference ČSU.
 • Proběhla konference ČS.

Výstupy z konference ČS 2019

 • Vize konference ČS na období 2019 -2024.

V úvodu jednání jsme se věnovali výsledkům konference ČS. Do podzimního zasedání VČS chceme připravit konkrétní kroky vycházející z přijaté vize. K tomuto budou vyzváni také vedoucí klíčových oddělení sdružení.

Personální rozhodnutí

 • Návrh vedoucích oddělení, na které církev klade důraz (KP, mládež, KD, misie).
  • VČS pověřil vedením oddělení mládeže V. Vondráška a to na jeden rok (do června 2020) s tím, že si vytvoří „výbor mládeže“ a společně s představiteli ČS a VČS najde za sebe vhodného nástupce.
  • VČS pověřil vedením oddělení služby rodinám (KD) Radomíra Jonczyho.
  • VČS pověřil vedením oddělení osobní služby a misie Jana Libotovského.
  • VČS pověřil vedením Klubu Pathfinder a oddělení dětské sobotní školky Romana Buchtela.
  • Výše úvazků zůstává v následujícím roce nezměněna. V průběhu  roku chceme nastavení (rozložení) úvazků vyhodnotit a následně případně upravit.
 • Návrh vedoucích oddělení kazatelského, správcovství a komunikace

Tato tři oddělení byla VČS obsazena následovně: kazatelské oddělení – V. Vurst, oddělení komunikace – D. Čančík a oddělení křesťanského správcovství – J. Komárek.

 • Prodloužení pověření vedoucích ostatních oddělení

VČS rozhodl z důvodů odpovědné přípravy prodloužit mandát vedoucím ostatních oddělení a to do příštího zasedání VČS (6. 10. 2019):

Vedoucí oddělení zdraví – O. Libotovská

Vedoucí oddělení diakonie a sociální služby – D. Hrdinka (Hradec Králové)

Vedoucí oddělení Služba ženám – A. Heczková

Vedoucí oddělení manželek kazatelů – V. Jonczyová

Vedoucí kaplanského oddělení – P. Zvolánek

 • Hospodář ČS – Jiří Komárek

Jedním z úkolů konference bylo stanovit termín začátku statutárního období Jiřího Komárka. VČS rozhodl o datu 1. 6. 2019.

 • VČS rozhodl o obsazení sborů v Praze a okolí následovně:

Praha – Smíchov: V. Vondrášek (plus vedení oddělení mládeže), S. Sílová

Praha – Krč, Praha – Sedlec: J. Dvořák

Praha – Bethany, Neratovice, Brandýs nad Labem – P. Šimek (na jeden rok)

 • VČS rozhodl o obsazení sborů Plzeň KVK, Plzeň – Klíč a skup. Rokycany následovně:

L. Svrček (do léta 2020) 

 • VČS rozhodl o obsazení sborů Česká Třebová, Choceň, Svitavy kazatelem J. Ceplem.
 • Nástupní praxe – Daniel Hrdinka

VČS rozhodl, aby vedoucím nástupní praxe pro Daniela Hrdinku (současného vedoucího oddělení komunikace na ČSU) byl Zdeněk Martasek. Zároveň požádáme o ČSU o udělení výjimky, aby v případě D. Hrdinky byla umožněna pouze roční nástupní praxe.

 • Jmenování oblastních kazatelů (členů kazatelského oddělení)
  • VČS zavedl nový pojem „oblastní kazatel“. Tento pojem je totožný s pojmem vedoucí okrsku, který je užíván v Ústavě církve a v Církevním řádu.  Tento pojem budeme používat, abychom zabránili záměně s pojmem vedoucí okrskové rady, a také proto, že vedoucí oblasti zpravidla zodpovídají za dva okrsky. Oblastní kazatelé budou zároveň členy výboru kazatelského oddělení ČS.
  • VČS jmenoval následující oblastní kazatele:

Východ (pardubický a hradecký okrsek) – P. Staš

Jihozápad (jihočeský a západočeský okrsek) – P. Adame

Sever (liberecký a ústecký okrsek) – I. Michalec

Praha a část středních Čech – Z. Martasek

 • VČS jmenoval Výbor kazatelského oddělení a to v tomto složení:

V. Vurst, D. Čančík, J. Komárek, L. Svrček, P. Staš, P. Adame, I. Michalec, Z. Martasek

 • VČS přijal v některých okrscích již fungující praxi a to, že vedoucí okrskových rad jsou voleni členy okrskové rady. Okrsková rada je složena ze zástupců jednotlivých sborů v okrsku (zpravidla starších nebo vedoucích sboru), dále kazateli v daném okrsku, případně koordinátorů oddělení s důrazem církve.
 • Jmenování ordinovaných kazatelů pro sbory, ve kterých slouží neordinovaní kazatelé
 • VČS jmenoval ordinované kazatele pro sbory M. Čančíka takto:

Rumburk, Liberec – V. Vurst

Turnov, Železný Brod – S. Lanc

 • VČS jmenoval ordinované kazatele pro sbory R. Hampachera

Liberec – Generace Víry – V. Vurst

Jablonec nad Nisou, Zásada – Zbytky, Horní Rokytnice – S. Lanc

 • VČS jmenoval ordinovaného kazatele pro sbory P. Nehyby Kolín a Poděbrady – E. Miškeje.

Administrativní rozhodnutí

 • VČS rozhodl o vyslání na setkání kaplanů EUD v termínu 24. – 27. 6. 2019 za ČS – A. Kociána.
 • VČS rozhodl vyslat V. Vursta na misijní cestu do ukrajinského Charkova. Cesta se uskuteční na podzim tohoto roku.
 • VČS rozhodl uzavřít smlouvu o spolupráci s projektovým pracovníkem M. Sládkem, který bude misijně působit zejména na vimpersku a prachaticku a dle domluvy bude M. Sládek svoji činnost v misijních projektech koordinovat s místním kazatelem a bude přímo zodpovědný vedoucímu oddělení evangelizace.  

KSŠZŠMŠ Elijáš

Rada školské právnické osoby

 •   VČS rozhodl jmenovat  RŠPO v následujícím složení:

V. Vurst, D. Čančík, J. Komárek, L. Landsfeld

Zástupci zřizovatele v Radě školy

 • VČS rozhodl o jmenování zástupců zřizovatele v RŠ následovně:

V. Vurst, D. Čančík

Správní rada školy

 • VČS rozhodl o složení SR školy následovně:

V. Vurst, D. Čančík, J. Komárek, L. Landsfeld, H. Loderová, R. Passer, M. Pařík, L. Svrček, P. Čík, S. Slamka

Hospodářská rozhodnutí

Zajištění bydlení v souvislosti se stěhováním kazatelů

 • Nákup bytu v České Třebové

VČS rozhodl zakoupit v České Třebové byt pro nového kazatele. Místnosti v budově sboru, ve kterých bydlela kazatelská rodina doposud, jsou nyní využívány pro aktivity sboru, který roste a je plný dětí a mladých lidí. Výdaje na nákup (včetně daně z nabytí, poplatků RK a dalších poplatků a nezbytných oprav) nesmí přesáhnout 2.500.000 Kč.

 • VČS se zabýval situací služebního bytu v Kladně a rozhodl o těchto krocích:
  • Nechat provést odborné posouzení bytu a zdrojů nadměrné vlhkosti.
  • Realizovat nutné opravy.

Směrnice o bydlení kazatelů / administrátorů

VČS zavázal administrátory, aby do příštího jednání VČS, ve spolupráci s ČSU, připravili návrh směrnice pro bydlení kazatelů a administrátorů církve. Tato směrnice by mimo jiné měla řešit možnosti a podmínky bydlení ve vlastních bytech a cestovní náhrady s tím spojené.

Informace

Nastavení práce VČS

 • Členové VČS přijali pravidla fungování práce VČS.
 • Členové VČS se seznámili se zprávou o stavu nemovitostí ČS.
 • Členové VČS vzali na vědomí informace o slavnostní konferenční sobotě v Brně.
 • Členové VČS vzali na vědomí informace o Biblickém týdnu ČS.

Příští jednání VČS se uskuteční 6. října 2019 v 9 hodin v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS. Administrativní rozhodnutí ● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech. ● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České...
čti dále