Zpráva z 1. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 19. května se sešel Výbor ČS v novém složení. Jednání otevřel zástupce ČSU Peter Čík biblickým zamyšlením, v němž s námi otevřel existencionální otázku o tom, proč jsou věci tak, jak jsou. Proč právě já jsem se narodil a proč moje cesta životem vede právě tudy, kudy vede. Připomněl nám verše z Jeremiáše 1, 4-5, kde nám tento text dává možnost nahlédnout za oponu, je ujištěním, že Hospodin o nás ví už před našim narozením a už v této době je garantem našeho života. On je ten, kdo zformoval náš život. Jsme hliněnou nádobou připravenou k určitému účelu.

Poté proběhlo představení jednotlivých členů nového VČS

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS

 • Otevření zrekonstruované modlitebny v Poděbradech.
 • V KSŠZŠMŠ Elijáš probíhají přijímací zkoušky na lyceum.
 • Proběhla konference ČSU.
 • Proběhla konference ČS.

Výstupy z konference ČS 2019

 • Vize konference ČS na období 2019 -2024.

V úvodu jednání jsme se věnovali výsledkům konference ČS. Do podzimního zasedání VČS chceme připravit konkrétní kroky vycházející z přijaté vize. K tomuto budou vyzváni také vedoucí klíčových oddělení sdružení.

Personální rozhodnutí

 • Návrh vedoucích oddělení, na které církev klade důraz (KP, mládež, KD, misie).
  • VČS pověřil vedením oddělení mládeže V. Vondráška a to na jeden rok (do června 2020) s tím, že si vytvoří „výbor mládeže“ a společně s představiteli ČS a VČS najde za sebe vhodného nástupce.
  • VČS pověřil vedením oddělení služby rodinám (KD) Radomíra Jonczyho.
  • VČS pověřil vedením oddělení osobní služby a misie Jana Libotovského.
  • VČS pověřil vedením Klubu Pathfinder a oddělení dětské sobotní školky Romana Buchtela.
  • Výše úvazků zůstává v následujícím roce nezměněna. V průběhu  roku chceme nastavení (rozložení) úvazků vyhodnotit a následně případně upravit.
 • Návrh vedoucích oddělení kazatelského, správcovství a komunikace

Tato tři oddělení byla VČS obsazena následovně: kazatelské oddělení – V. Vurst, oddělení komunikace – D. Čančík a oddělení křesťanského správcovství – J. Komárek.

 • Prodloužení pověření vedoucích ostatních oddělení

VČS rozhodl z důvodů odpovědné přípravy prodloužit mandát vedoucím ostatních oddělení a to do příštího zasedání VČS (6. 10. 2019):

Vedoucí oddělení zdraví – O. Libotovská

Vedoucí oddělení diakonie a sociální služby – D. Hrdinka (Hradec Králové)

Vedoucí oddělení Služba ženám – A. Heczková

Vedoucí oddělení manželek kazatelů – V. Jonczyová

Vedoucí kaplanského oddělení – P. Zvolánek

 • Hospodář ČS – Jiří Komárek

Jedním z úkolů konference bylo stanovit termín začátku statutárního období Jiřího Komárka. VČS rozhodl o datu 1. 6. 2019.

 • VČS rozhodl o obsazení sborů v Praze a okolí následovně:

Praha – Smíchov: V. Vondrášek (plus vedení oddělení mládeže), S. Sílová

Praha – Krč, Praha – Sedlec: J. Dvořák

Praha – Bethany, Neratovice, Brandýs nad Labem – P. Šimek (na jeden rok)

 • VČS rozhodl o obsazení sborů Plzeň KVK, Plzeň – Klíč a skup. Rokycany následovně:

L. Svrček (do léta 2020) 

 • VČS rozhodl o obsazení sborů Česká Třebová, Choceň, Svitavy kazatelem J. Ceplem.
 • Nástupní praxe – Daniel Hrdinka

VČS rozhodl, aby vedoucím nástupní praxe pro Daniela Hrdinku (současného vedoucího oddělení komunikace na ČSU) byl Zdeněk Martasek. Zároveň požádáme o ČSU o udělení výjimky, aby v případě D. Hrdinky byla umožněna pouze roční nástupní praxe.

 • Jmenování oblastních kazatelů (členů kazatelského oddělení)
  • VČS zavedl nový pojem „oblastní kazatel“. Tento pojem je totožný s pojmem vedoucí okrsku, který je užíván v Ústavě církve a v Církevním řádu.  Tento pojem budeme používat, abychom zabránili záměně s pojmem vedoucí okrskové rady, a také proto, že vedoucí oblasti zpravidla zodpovídají za dva okrsky. Oblastní kazatelé budou zároveň členy výboru kazatelského oddělení ČS.
  • VČS jmenoval následující oblastní kazatele:

Východ (pardubický a hradecký okrsek) – P. Staš

Jihozápad (jihočeský a západočeský okrsek) – P. Adame

Sever (liberecký a ústecký okrsek) – I. Michalec

Praha a část středních Čech – Z. Martasek

 • VČS jmenoval Výbor kazatelského oddělení a to v tomto složení:

V. Vurst, D. Čančík, J. Komárek, L. Svrček, P. Staš, P. Adame, I. Michalec, Z. Martasek

 • VČS přijal v některých okrscích již fungující praxi a to, že vedoucí okrskových rad jsou voleni členy okrskové rady. Okrsková rada je složena ze zástupců jednotlivých sborů v okrsku (zpravidla starších nebo vedoucích sboru), dále kazateli v daném okrsku, případně koordinátorů oddělení s důrazem církve.
 • Jmenování ordinovaných kazatelů pro sbory, ve kterých slouží neordinovaní kazatelé
 • VČS jmenoval ordinované kazatele pro sbory M. Čančíka takto:

Rumburk, Liberec – V. Vurst

Turnov, Železný Brod – S. Lanc

 • VČS jmenoval ordinované kazatele pro sbory R. Hampachera

Liberec – Generace Víry – V. Vurst

Jablonec nad Nisou, Zásada – Zbytky, Horní Rokytnice – S. Lanc

 • VČS jmenoval ordinovaného kazatele pro sbory P. Nehyby Kolín a Poděbrady – E. Miškeje.

Administrativní rozhodnutí

 • VČS rozhodl o vyslání na setkání kaplanů EUD v termínu 24. – 27. 6. 2019 za ČS – A. Kociána.
 • VČS rozhodl vyslat V. Vursta na misijní cestu do ukrajinského Charkova. Cesta se uskuteční na podzim tohoto roku.
 • VČS rozhodl uzavřít smlouvu o spolupráci s projektovým pracovníkem M. Sládkem, který bude misijně působit zejména na vimpersku a prachaticku a dle domluvy bude M. Sládek svoji činnost v misijních projektech koordinovat s místním kazatelem a bude přímo zodpovědný vedoucímu oddělení evangelizace.  

KSŠZŠMŠ Elijáš

Rada školské právnické osoby

 •   VČS rozhodl jmenovat  RŠPO v následujícím složení:

V. Vurst, D. Čančík, J. Komárek, L. Landsfeld

Zástupci zřizovatele v Radě školy

 • VČS rozhodl o jmenování zástupců zřizovatele v RŠ následovně:

V. Vurst, D. Čančík

Správní rada školy

 • VČS rozhodl o složení SR školy následovně:

V. Vurst, D. Čančík, J. Komárek, L. Landsfeld, H. Loderová, R. Passer, M. Pařík, L. Svrček, P. Čík, S. Slamka

Hospodářská rozhodnutí

Zajištění bydlení v souvislosti se stěhováním kazatelů

 • Nákup bytu v České Třebové

VČS rozhodl zakoupit v České Třebové byt pro nového kazatele. Místnosti v budově sboru, ve kterých bydlela kazatelská rodina doposud, jsou nyní využívány pro aktivity sboru, který roste a je plný dětí a mladých lidí. Výdaje na nákup (včetně daně z nabytí, poplatků RK a dalších poplatků a nezbytných oprav) nesmí přesáhnout 2.500.000 Kč.

 • VČS se zabýval situací služebního bytu v Kladně a rozhodl o těchto krocích:
  • Nechat provést odborné posouzení bytu a zdrojů nadměrné vlhkosti.
  • Realizovat nutné opravy.

Směrnice o bydlení kazatelů / administrátorů

VČS zavázal administrátory, aby do příštího jednání VČS, ve spolupráci s ČSU, připravili návrh směrnice pro bydlení kazatelů a administrátorů církve. Tato směrnice by mimo jiné měla řešit možnosti a podmínky bydlení ve vlastních bytech a cestovní náhrady s tím spojené.

Informace

Nastavení práce VČS

 • Členové VČS přijali pravidla fungování práce VČS.
 • Členové VČS se seznámili se zprávou o stavu nemovitostí ČS.
 • Členové VČS vzali na vědomí informace o slavnostní konferenční sobotě v Brně.
 • Členové VČS vzali na vědomí informace o Biblickém týdnu ČS.

Příští jednání VČS se uskuteční 6. října 2019 v 9 hodin v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 27. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 21. ledna 2024 proběhlo zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí VČS vzal na vědomí body ze sborů do agendy konference ČS, které byly projednány na jejich členských shromážděních. Některé body může konference ČS následně předložit i konferenci ČSU (na druhý jednací den 12.5.2024). VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference...
čti dále