Zpráva z 10. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 6. prosince 2020 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor ČS na svém pravidelném zasedání. Výsledkem jednání bylo následovné:

Informace

  • Oddělení dětí

Výbor ČS se podrobně zabýval stavem Klubu Pathfinder na území Českého sdružení. V následné diskusi zazněly podněty: nutnost zaměřit se a podporovat zejména nově přicházející vedoucí oddílů, a to jak centrálně z pozice vedoucího oddělení, ale i z pozic jednotlivých sborů a kazatelů; dále vědomí nutnosti podpory regionální spolupráce, rozšíření obsahové činnosti oddílů a v neposlední řadě akcent duchovního rozměru činnosti KP.

Administrativní rozhodnutí

  • Kalendář akcí ČS

Výbor ČS s “vírou” přijal kalendář akcí a aktivit ČS a jeho oddělení pro rok 2021. Kalendář bude uveřejněn prostřednictvím služby google kalendář, který si bude možné přidat do svých zařízení, nebo do něj nahlédnout na webu ČS.

  • Rozpuštění sboru Vyšší Brod

Na základě snížení členské základny a následné žádosti členského shromáždění sboru Vyšší Brod, Výbor ČS rozhodl o rozpuštění sboru Vyšší Brod, s tím, že stávající členové sboru našli své místo v okolních sborech, zejména v Českých Budějovicích. Sbor České Budějovice následně rozhodl o založení své skupiny ve Vyšším Brodě.

Personální rozhodnutí

  • Ordinace kazatele Patrika Nehyby

Na základě doporučení zástupců sborů kazatele Patrika Nehyby, tedy sborů Poděbrady, Kolín, Brandýs nad Labem a Neratovice, předložil Výbor Kazatelského oddělení Výboru ČS návrh na ordinaci k plné kazatelské službě Patrika Nehyby. Výbor ČS tento návrh na ordinaci schválil. Slavnostní bohoslužba proběhne 13. února 2021 v Poděbradech.

  • Ordinace kazatele Tomáše Špáce

Výbor ČS rozhodl o započetí procesu směřujícího k možné ordinaci pro plnou kazatelskou službu kazatele Tomáše Špáce.  Tomáš je kazatelem šestým rokem. Svoji nástupní praxi absolvoval na Kladensku pod vedením kazatele Petra Harasteje. Nyní působí na Hronovsku.

  • Studijní volno kazatele Petra Adameho

Výbor ČS vyhověl žádosti Petra Adameho o studijní volno v termínu od 1. 1. 2021 do 13. 3. 2021. Po dobu studijního volna bude Petra Adameho zastupovat kazatel Mikuláš Stehlík. Studijní volno je poskytováno na základě rozhodnutí Výboru ČSU a je součástí celoživotního vzdělávání kazatelů.

  • Změna bydliště kazatele Petra Staše

Na základě žádosti Petra Staše a nutné rekonstrukce kazatelského bytu pro budoucího kazatele v Hradci Králové Výbor ČS rozhodl o tom, že Petr Staš bude do léta 2021 vykonávat službu v jemu svěřených sborech ze svého bydliště ve Rtyni v Podkrkonoší.

Hospodářská rozhodnutí

  • Grantová výzva ČS

Výbor ČS schválil rozdělení prostředků Grantové výzvy na jednotlivé projekty dle upraveného návrhu Grantové komise, tedy v celkové výši 835 000 Kč. Výbor ČS ve spolupráci s Grantovou komisí zváží a navrhne případnou úpravu kritérií podpory projektů z hlediska jejich víceleté udržitelnosti, financování a plnění potřeb církve v oblasti sociálních služeb. Termín – do vyhlášení Grantové výzvy pro rok 2022.

  • Unijní projekty

Výbor ČS schválil předložené unijní projekty jednotlivých oddělení včetně případné finanční spoluúčasti na nich. Jedná se například o kongres mládeže, YFJ apod.

  • Rozpočet ČS na rok 2021

Výbor ČS přijal rozpočet ČS na rok 2021 s cílem dospět k tomu, aby byl vyrovnaný. Vše však závisí na vývoji zdravotní a ekonomické situace v naší zemi.

Příští jednání Výboru ČS se uskuteční 24. ledna 2021 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 27. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 21. ledna 2024 proběhlo zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí VČS vzal na vědomí body ze sborů do agendy konference ČS, které byly projednány na jejich členských shromážděních. Některé body může konference ČS následně předložit i konferenci ČSU (na druhý jednací den 12.5.2024). VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference...
čti dále