Zpráva z 10. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 6. prosince 2020 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor ČS na svém pravidelném zasedání. Výsledkem jednání bylo následovné:

Informace

  • Oddělení dětí

Výbor ČS se podrobně zabýval stavem Klubu Pathfinder na území Českého sdružení. V následné diskusi zazněly podněty: nutnost zaměřit se a podporovat zejména nově přicházející vedoucí oddílů, a to jak centrálně z pozice vedoucího oddělení, ale i z pozic jednotlivých sborů a kazatelů; dále vědomí nutnosti podpory regionální spolupráce, rozšíření obsahové činnosti oddílů a v neposlední řadě akcent duchovního rozměru činnosti KP.

Administrativní rozhodnutí

  • Kalendář akcí ČS

Výbor ČS s “vírou” přijal kalendář akcí a aktivit ČS a jeho oddělení pro rok 2021. Kalendář bude uveřejněn prostřednictvím služby google kalendář, který si bude možné přidat do svých zařízení, nebo do něj nahlédnout na webu ČS.

  • Rozpuštění sboru Vyšší Brod

Na základě snížení členské základny a následné žádosti členského shromáždění sboru Vyšší Brod, Výbor ČS rozhodl o rozpuštění sboru Vyšší Brod, s tím, že stávající členové sboru našli své místo v okolních sborech, zejména v Českých Budějovicích. Sbor České Budějovice následně rozhodl o založení své skupiny ve Vyšším Brodě.

Personální rozhodnutí

  • Ordinace kazatele Patrika Nehyby

Na základě doporučení zástupců sborů kazatele Patrika Nehyby, tedy sborů Poděbrady, Kolín, Brandýs nad Labem a Neratovice, předložil Výbor Kazatelského oddělení Výboru ČS návrh na ordinaci k plné kazatelské službě Patrika Nehyby. Výbor ČS tento návrh na ordinaci schválil. Slavnostní bohoslužba proběhne 13. února 2021 v Poděbradech.

  • Ordinace kazatele Tomáše Špáce

Výbor ČS rozhodl o započetí procesu směřujícího k možné ordinaci pro plnou kazatelskou službu kazatele Tomáše Špáce.  Tomáš je kazatelem šestým rokem. Svoji nástupní praxi absolvoval na Kladensku pod vedením kazatele Petra Harasteje. Nyní působí na Hronovsku.

  • Studijní volno kazatele Petra Adameho

Výbor ČS vyhověl žádosti Petra Adameho o studijní volno v termínu od 1. 1. 2021 do 13. 3. 2021. Po dobu studijního volna bude Petra Adameho zastupovat kazatel Mikuláš Stehlík. Studijní volno je poskytováno na základě rozhodnutí Výboru ČSU a je součástí celoživotního vzdělávání kazatelů.

  • Změna bydliště kazatele Petra Staše

Na základě žádosti Petra Staše a nutné rekonstrukce kazatelského bytu pro budoucího kazatele v Hradci Králové Výbor ČS rozhodl o tom, že Petr Staš bude do léta 2021 vykonávat službu v jemu svěřených sborech ze svého bydliště ve Rtyni v Podkrkonoší.

Hospodářská rozhodnutí

  • Grantová výzva ČS

Výbor ČS schválil rozdělení prostředků Grantové výzvy na jednotlivé projekty dle upraveného návrhu Grantové komise, tedy v celkové výši 835 000 Kč. Výbor ČS ve spolupráci s Grantovou komisí zváží a navrhne případnou úpravu kritérií podpory projektů z hlediska jejich víceleté udržitelnosti, financování a plnění potřeb církve v oblasti sociálních služeb. Termín – do vyhlášení Grantové výzvy pro rok 2022.

  • Unijní projekty

Výbor ČS schválil předložené unijní projekty jednotlivých oddělení včetně případné finanční spoluúčasti na nich. Jedná se například o kongres mládeže, YFJ apod.

  • Rozpočet ČS na rok 2021

Výbor ČS přijal rozpočet ČS na rok 2021 s cílem dospět k tomu, aby byl vyrovnaný. Vše však závisí na vývoji zdravotní a ekonomické situace v naší zemi.

Příští jednání Výboru ČS se uskuteční 24. ledna 2021 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS. Administrativní rozhodnutí ● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech. ● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České...
čti dále