Zpráva z 12. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 11. dubna 2021 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor ČS na svém pravidelném zasedání. Na jednání zazněly následující informace a rozhodnutí:

Informace z ČS

 • Mimořádná rozšířená statistika
  • VČS se seznámil s výstupy z mimořádné rozšířené statistiky ČS
  • Plyne z ní, že více než ¾ sborů a skupin ČS i v průběhu pandemie pravidelně organizují bohoslužby a další aktivity. Zbývající sbory a skupiny jsou ve většině případů napojeny
   na nějaký blízký sbor a nebo využívají veřejně dostupné bohoslužby a programy sdílené
   na internetu.
  • 65 % sborů má v týdnu pravidelnou modlitební skupinu a 73 % sborů nabízí pravidelnou možnost online studia Bible.
  • Mnoho sborů a kazatelů je aktivních v pomoci druhým a společnosti (spolupráce s dobrovolnickými centry ADRA, Červeným křížem, sborové sociální projekty atd.).
  • Statistika také ukázala, že je potřeba věnovat v této době zvýšenou pozornost dětem
   a mladým lidem.

Administrativní rozhodnutí

 • VČS na základě žádosti snížil kvórum členského shromáždění sboru Chrudim z 9 členů na 4 členy a zároveň sbor požádal, aby na nejbližším členském shromáždění vyřešil další fungování svého sboru.

Personální rozhodnutí

 • VČS rozhodl o ordinaci kazatele Tomáše Špáce k plné kazatelské práci. Po potvrzení VČSU by ordinace měla proběhnout poslední červnovou sobotu.
 • Petr Adame podal zprávu o svém studijním volnu, kterou vzal VČS na vědomí.
 • VČS rozhodl o přijetí Martina Sieji, studenta třetího ročníku ATI, do nástupní praxe od 1. 9. 2021
  na základě jeho žádosti. Vedoucím jeho nástupní praxe bude Petr Staš. 

Hospodářská rozhodnutí

 • Tomáš Kubík rezignoval na členství v Revizní komisi. VČS na jeho místo jmenoval Jana Dusbabu
  ze sboru Trutnov.
 • V otázce možnosti sborů přijmout nemovitost v dědickém řízení VČS požádal Česko-Slovenskou unii CASD o přípravu změn Ústavy CASD tak, aby:
 • disponování sborů s nemovitostmi bylo v souladu se zákony ČR a zároveň zůstal zachován status, že nepovažujeme za vhodné, aby sbory vlastnily nemovitosti.
 • dědění nemovitostí sbory CASD bylo možné.
 • Výbor přijal směrnici o nákupu a prodeji nemovitostí, kterou zároveň předloží VČSU s cílem sladit praxi v této oblasti v rámci celé unie.
 • VČS rozhodl o mimořádných provozních příspěvcích sborům v souvislosti s nemožností své prostory využívat. Příspěvek bude ve výši plateb do fondu oprav za období, kdy nebylo možné modlitebny plně využívat. O příspěvek se mohou přihlásit i sbory, které si prostory pronajímají, pakliže díky omezení utrpěly finanční ztrátu.
 • VČS schválil žádost o dotaci z fondů EUD sboru Červený Kostelec a předal ji VČSU.
 • Podobně VČS schválil žádost o dotaci z fondů EUD sboru Plzeň 1 – KVK a opět ji předal VČSU.
 • VČS schválil navýšení rozpočtu pro rok 2021 o 150 000 Kč určených k jednorázové podpoře neodkladných projektů a aktivit, které nebyly v době tvorby rozpočtu známé.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 12.–13. června a bude se zabývat směřováním církve v ČS.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS. Administrativní rozhodnutí ● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech. ● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České...
čti dále