Zpráva z 12. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 11. dubna 2021 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor ČS na svém pravidelném zasedání. Na jednání zazněly následující informace a rozhodnutí:

Informace z ČS

 • Mimořádná rozšířená statistika
  • VČS se seznámil s výstupy z mimořádné rozšířené statistiky ČS
  • Plyne z ní, že více než ¾ sborů a skupin ČS i v průběhu pandemie pravidelně organizují bohoslužby a další aktivity. Zbývající sbory a skupiny jsou ve většině případů napojeny
   na nějaký blízký sbor a nebo využívají veřejně dostupné bohoslužby a programy sdílené
   na internetu.
  • 65 % sborů má v týdnu pravidelnou modlitební skupinu a 73 % sborů nabízí pravidelnou možnost online studia Bible.
  • Mnoho sborů a kazatelů je aktivních v pomoci druhým a společnosti (spolupráce s dobrovolnickými centry ADRA, Červeným křížem, sborové sociální projekty atd.).
  • Statistika také ukázala, že je potřeba věnovat v této době zvýšenou pozornost dětem
   a mladým lidem.

Administrativní rozhodnutí

 • VČS na základě žádosti snížil kvórum členského shromáždění sboru Chrudim z 9 členů na 4 členy a zároveň sbor požádal, aby na nejbližším členském shromáždění vyřešil další fungování svého sboru.

Personální rozhodnutí

 • VČS rozhodl o ordinaci kazatele Tomáše Špáce k plné kazatelské práci. Po potvrzení VČSU by ordinace měla proběhnout poslední červnovou sobotu.
 • Petr Adame podal zprávu o svém studijním volnu, kterou vzal VČS na vědomí.
 • VČS rozhodl o přijetí Martina Sieji, studenta třetího ročníku ATI, do nástupní praxe od 1. 9. 2021
  na základě jeho žádosti. Vedoucím jeho nástupní praxe bude Petr Staš. 

Hospodářská rozhodnutí

 • Tomáš Kubík rezignoval na členství v Revizní komisi. VČS na jeho místo jmenoval Jana Dusbabu
  ze sboru Trutnov.
 • V otázce možnosti sborů přijmout nemovitost v dědickém řízení VČS požádal Česko-Slovenskou unii CASD o přípravu změn Ústavy CASD tak, aby:
 • disponování sborů s nemovitostmi bylo v souladu se zákony ČR a zároveň zůstal zachován status, že nepovažujeme za vhodné, aby sbory vlastnily nemovitosti.
 • dědění nemovitostí sbory CASD bylo možné.
 • Výbor přijal směrnici o nákupu a prodeji nemovitostí, kterou zároveň předloží VČSU s cílem sladit praxi v této oblasti v rámci celé unie.
 • VČS rozhodl o mimořádných provozních příspěvcích sborům v souvislosti s nemožností své prostory využívat. Příspěvek bude ve výši plateb do fondu oprav za období, kdy nebylo možné modlitebny plně využívat. O příspěvek se mohou přihlásit i sbory, které si prostory pronajímají, pakliže díky omezení utrpěly finanční ztrátu.
 • VČS schválil žádost o dotaci z fondů EUD sboru Červený Kostelec a předal ji VČSU.
 • Podobně VČS schválil žádost o dotaci z fondů EUD sboru Plzeň 1 – KVK a opět ji předal VČSU.
 • VČS schválil navýšení rozpočtu pro rok 2021 o 150 000 Kč určených k jednorázové podpoře neodkladných projektů a aktivit, které nebyly v době tvorby rozpočtu známé.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 12.–13. června a bude se zabývat směřováním církve v ČS.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 27. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 21. ledna 2024 proběhlo zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí VČS vzal na vědomí body ze sborů do agendy konference ČS, které byly projednány na jejich členských shromážděních. Některé body může konference ČS následně předložit i konferenci ČSU (na druhý jednací den 12.5.2024). VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference...
čti dále