Zpráva z 15. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 5. a 12. prosince 2021 proběhlo pravidelné zasedání VČS. Z důvodu epidemie se výbor tentokrát setkal online.

Přehled rozhodnutí:  

Administrativní rozhodnutí  

  • Kalendář ČS 2022

VČS schválil plán termínů ČS a jeho oddělení na rok 2022. Kalendář bude sdílen prostřednictvím google kalendáře na webových stránkách ČS.

  • Radmila Sýkorová – pověření ke kaplanské službě

VČS pověřil Radmilu Sýkorovou ke kaplanské službě ve věznici Oráčov. R. Sýkorová bude zařazena do kategorie “kaplan akceptovaný církví”.

  • Sbor Slaný – rozpuštění sboru

Na základě žádosti sboru Slaný, VČS k 31.1.2022 rozpustil tento sbor.

Personální rozhodnutí

  • Eliška Macháňová – fundraiser

VČS rozhodl zaměstnat Elišku Macháňovou na 0,6 úvazku pro fundraising (0,2 bude vymezeno pro projekt Plzeň KVK a 0,4 bude vymezeno pro ostatní projekty ČS). Úvazek byl stanoven na dobu jednoho roku a pak bude vyhodnocen.

  • Matěj Lavička

VČS rozhodl zaměstnat Matěje Lavičku, studenta Adventistického teologického institutu a člena sboru Hronov, jako biblického pracovníka na sborech Červený Kostelec a Jaroměř, a to od 1.1.2022. Svoji práci bude koordinovat s kazatelem Petrem Stašem.

Hospodářská rozhodnutí

  • Grantová výzva

VČS schválil rozdělení prostředků Grantové výzvy pro rok 2022 na jednotlivé projekty v celkové výši 800 000 Kč. Podrobné rozdělení prostředků – zde.

  • Rozpočet ČS CASD na rok 2022

VČS schválil předložený rozpočet Českého sdružení CASD pro rok 2022.

  • Uložení volných finančních prostředků 

VČS rozhodl o uložení části volných finančních prostředků ČS na termínovaný vklad banky Moneta.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 30. ledna 2022. 

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 27. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 21. ledna 2024 proběhlo zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí VČS vzal na vědomí body ze sborů do agendy konference ČS, které byly projednány na jejich členských shromážděních. Některé body může konference ČS následně předložit i konferenci ČSU (na druhý jednací den 12.5.2024). VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference...
čti dále