Zpráva z 15. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 5. a 12. prosince 2021 proběhlo pravidelné zasedání VČS. Z důvodu epidemie se výbor tentokrát setkal online.

Přehled rozhodnutí:  

Administrativní rozhodnutí  

  • Kalendář ČS 2022

VČS schválil plán termínů ČS a jeho oddělení na rok 2022. Kalendář bude sdílen prostřednictvím google kalendáře na webových stránkách ČS.

  • Radmila Sýkorová – pověření ke kaplanské službě

VČS pověřil Radmilu Sýkorovou ke kaplanské službě ve věznici Oráčov. R. Sýkorová bude zařazena do kategorie “kaplan akceptovaný církví”.

  • Sbor Slaný – rozpuštění sboru

Na základě žádosti sboru Slaný, VČS k 31.1.2022 rozpustil tento sbor.

Personální rozhodnutí

  • Eliška Macháňová – fundraiser

VČS rozhodl zaměstnat Elišku Macháňovou na 0,6 úvazku pro fundraising (0,2 bude vymezeno pro projekt Plzeň KVK a 0,4 bude vymezeno pro ostatní projekty ČS). Úvazek byl stanoven na dobu jednoho roku a pak bude vyhodnocen.

  • Matěj Lavička

VČS rozhodl zaměstnat Matěje Lavičku, studenta Adventistického teologického institutu a člena sboru Hronov, jako biblického pracovníka na sborech Červený Kostelec a Jaroměř, a to od 1.1.2022. Svoji práci bude koordinovat s kazatelem Petrem Stašem.

Hospodářská rozhodnutí

  • Grantová výzva

VČS schválil rozdělení prostředků Grantové výzvy pro rok 2022 na jednotlivé projekty v celkové výši 800 000 Kč. Podrobné rozdělení prostředků – zde.

  • Rozpočet ČS CASD na rok 2022

VČS schválil předložený rozpočet Českého sdružení CASD pro rok 2022.

  • Uložení volných finančních prostředků 

VČS rozhodl o uložení části volných finančních prostředků ČS na termínovaný vklad banky Moneta.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 30. ledna 2022. 

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 18. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 26. června 2022 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.    Administrativní rozhodnutí Projekt založení skupiny – Pavel Eder Výbor ČS odsouhlasil předložený projekt Pavla Edera, jehož cílem je založení nového společenství v Praze na základě on-line pastorace v sociálních médiích. Vedením projektu byl pověřen Pavel Eder. Ordinovaným kazatelem pro tento projekt a činnost...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva ze 17. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 3. dubna 2022 proběhlo pravidelné zasedání VČS.  Výbor ČS se v první části zabýval aktuální situací v Českém sdružení v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků.  Přehled rozhodnutí:   Administrativní rozhodnutí Obsazení pražských sborů Po odchodu kazatele Jaromíra Lodera do důchodu je nutné zajistit kazatele pro takto uvolněné sbory. Výbor ČS...
čti dále