Zpráva z 15. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 5. a 12. prosince 2021 proběhlo pravidelné zasedání VČS. Z důvodu epidemie se výbor tentokrát setkal online.

Přehled rozhodnutí:  

Administrativní rozhodnutí  

  • Kalendář ČS 2022

VČS schválil plán termínů ČS a jeho oddělení na rok 2022. Kalendář bude sdílen prostřednictvím google kalendáře na webových stránkách ČS.

  • Radmila Sýkorová – pověření ke kaplanské službě

VČS pověřil Radmilu Sýkorovou ke kaplanské službě ve věznici Oráčov. R. Sýkorová bude zařazena do kategorie “kaplan akceptovaný církví”.

  • Sbor Slaný – rozpuštění sboru

Na základě žádosti sboru Slaný, VČS k 31.1.2022 rozpustil tento sbor.

Personální rozhodnutí

  • Eliška Macháňová – fundraiser

VČS rozhodl zaměstnat Elišku Macháňovou na 0,6 úvazku pro fundraising (0,2 bude vymezeno pro projekt Plzeň KVK a 0,4 bude vymezeno pro ostatní projekty ČS). Úvazek byl stanoven na dobu jednoho roku a pak bude vyhodnocen.

  • Matěj Lavička

VČS rozhodl zaměstnat Matěje Lavičku, studenta Adventistického teologického institutu a člena sboru Hronov, jako biblického pracovníka na sborech Červený Kostelec a Jaroměř, a to od 1.1.2022. Svoji práci bude koordinovat s kazatelem Petrem Stašem.

Hospodářská rozhodnutí

  • Grantová výzva

VČS schválil rozdělení prostředků Grantové výzvy pro rok 2022 na jednotlivé projekty v celkové výši 800 000 Kč. Podrobné rozdělení prostředků – zde.

  • Rozpočet ČS CASD na rok 2022

VČS schválil předložený rozpočet Českého sdružení CASD pro rok 2022.

  • Uložení volných finančních prostředků 

VČS rozhodl o uložení části volných finančních prostředků ČS na termínovaný vklad banky Moneta.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 30. ledna 2022. 

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 22. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 2. dubna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí        Personální rozhodnutí VČS zařadil níže uvedené kaplany do kategorií kaplanské služby následovně: Hospodářská rozhodnutí VČS rozhodl o finanční podpoře škole Elijáš na pořízení Biblí s vlastní přílohou a designem. Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 4. června 2023.
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 21. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 29. ledna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.    Administrativní rozhodnutí VČS přijal pravidla pro službu laických kazatelů. Dokument bude předán kazatelům a budou s ním seznámeni starší sborů.  VČS souhlasí se založením sboru Praha-Anděl, kde se scházejí především lidé z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou. Zodpovědným kazatelem bude A. Darbinian,...
čti dále