Zpráva z 18. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 26. června 2022 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.   

Administrativní rozhodnutí

Projekt založení skupiny – Pavel Eder

 • Výbor ČS odsouhlasil předložený projekt Pavla Edera, jehož cílem je založení nového společenství v Praze na základě on-line pastorace v sociálních médiích. Vedením projektu byl pověřen Pavel Eder. Ordinovaným kazatelem pro tento projekt a činnost Pavla Edera bude Vít Vurst.

Personální rozhodnutí

Péče o skupinu Praha-Melantrichova

 • Výbor ČS pověřil kazatele Víta Vursta pastorační péčí o skupinu při sdružení Praha-Melantrichova. Současně rozhodl o započetí procesu převedení této skupiny do jednoho z pražských sborů.

Oblastní kazatel – Severní Čechy

 • Z důvodu přesunu Ivana Michalce do jiného okrsku (oblasti) pověřil Výbor ČS zodpovědností oblastního kazatele pro Severní Čechy kazatele Jana Matouška.

Ordinovaný kazatel pro sbory Tomáše Duchoně (Děčín, Ústí nad Labem)

 • Výbor ČS pověřil Davida Čančíka odpovědností ordinovaného kazatele pro sbory Tomáše Duchoně, tedy Ústí nad Labem a Děčín.

Nástupní praxe, změna statutu – Matěj Lavička

 • Výbor ČS rozhodl o přijetí Matěje Lavičky do kazatelské nástupní praxe. Vedoucím jeho nástupní praxe bude Ivan Michalec. Bude realizována od 1. 9. 2022 na sborech Trutnov, Vrchlabí, Úpice a Dvůr Králové nad Labem.

Nástupní praxe (2. rok) – Martin Sieja

 • Výbor ČS přeložil Martina Sieju na druhý rok nástupní praxe ke kazateli Josefu Ceplovi, tedy na sbory Česká Třebová, Svitavy a Choceň, a to od 1. 9. 2022.

Ukrajinský sbor a skupinky rusky/ukrajinsky mluvících

 • Vzhledem k aktuální situaci rozhodl Výbor ČS o rozdělení odpovědnosti ve službě rusky/ukrajinsky mluvícím věřícím následovně: Yevgeniy Cheban – první kazatel sboru Praha-Kobylisy, Avetik Darbinian – druhý kazatel sboru Praha-Kobylisy (se zaměřením na novou skupinu Praha-Anděl), oba dva – podpora rusky/ukrajinsky hovořících komunit na území Českého sdružení. Andriy Shamray – odpovědnost za založení rusky/ukrajinsky mluvícího sboru v Plzni (již z dřívějšího rozhodnutí Výboru ČS) a podpora rusky/ukrajinsky mluvící skupiny ve sboru Česká Třebová. Nadále je ordinovaným kazatelem ve sboru Praha-Kobylisy. 
 • Výbor ČS zároveň rozhodl o započetí procesu ordinace Yevgeniye Chebana.

Hospodářská rozhodnutí

Zpráva o hospodaření ČS za rok 2021 

 • Výbor ČS schválil:
  • Zprávu o desátcích za rok 2021
  • Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021
  • Zprávu o hospodaření ČS CASD za rok 2021
  • Účetní závěrku ČS CASD za rok 2021
 • Výbor ČS rozhodl o převodu výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 1 706 996,36 Kč do provozního fondu.

Rekonstrukce WC-ženy Smíchov

 • Výbor ČS odsouhlasil návrh uzavřít smlouvu na druhou etapu rekonstrukce WC-ženy ve sboru Praha-Smíchov s firmou Krostav (která již realizuje první etapu) na základě předložené nabídky.

Sborový objekt Teplice

 • Na základě žádosti sboru Teplice rozhodl Výbor ČS odložit prodej sborové budovy v Teplicích do konce roku 2023. Do té doby bude ČS ve spolupráci se sborem provádět nutné opravy budovy.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 2. října 2022. 

Související

Bt (1)

(Ne)poznaný Bůh – téma letošního Biblického týdne ČS

Každoroční letní týdenní pobyt věnovaný studiu Bible a organizovaný Českým sdružením Církve adventistů sedmého dne, proběhne letos opět v konferenčním centru Immanuel, tentokrát v termínu od 30. července do 6. srpna 2023. Hostem a hlavním řečníkem bude Ján Barna, vysokoškolský učitel systematické teologie na britské Newbold College. Tématem bude (ne)poznaný...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 21. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 29. ledna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.    Administrativní rozhodnutí VČS přijal pravidla pro službu laických kazatelů. Dokument bude předán kazatelům a budou s ním seznámeni starší sborů.  VČS souhlasí se založením sboru Praha-Anděl, kde se scházejí především lidé z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou. Zodpovědným kazatelem bude A. Darbinian,...
čti dále