Zpráva z 18. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 26. června 2022 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.   

Administrativní rozhodnutí

Projekt založení skupiny – Pavel Eder

 • Výbor ČS odsouhlasil předložený projekt Pavla Edera, jehož cílem je založení nového společenství v Praze na základě on-line pastorace v sociálních médiích. Vedením projektu byl pověřen Pavel Eder. Ordinovaným kazatelem pro tento projekt a činnost Pavla Edera bude Vít Vurst.

Personální rozhodnutí

Péče o skupinu Praha-Melantrichova

 • Výbor ČS pověřil kazatele Víta Vursta pastorační péčí o skupinu při sdružení Praha-Melantrichova. Současně rozhodl o započetí procesu převedení této skupiny do jednoho z pražských sborů.

Oblastní kazatel – Severní Čechy

 • Z důvodu přesunu Ivana Michalce do jiného okrsku (oblasti) pověřil Výbor ČS zodpovědností oblastního kazatele pro Severní Čechy kazatele Jana Matouška.

Ordinovaný kazatel pro sbory Tomáše Duchoně (Děčín, Ústí nad Labem)

 • Výbor ČS pověřil Davida Čančíka odpovědností ordinovaného kazatele pro sbory Tomáše Duchoně, tedy Ústí nad Labem a Děčín.

Nástupní praxe, změna statutu – Matěj Lavička

 • Výbor ČS rozhodl o přijetí Matěje Lavičky do kazatelské nástupní praxe. Vedoucím jeho nástupní praxe bude Ivan Michalec. Bude realizována od 1. 9. 2022 na sborech Trutnov, Vrchlabí, Úpice a Dvůr Králové nad Labem.

Nástupní praxe (2. rok) – Martin Sieja

 • Výbor ČS přeložil Martina Sieju na druhý rok nástupní praxe ke kazateli Josefu Ceplovi, tedy na sbory Česká Třebová, Svitavy a Choceň, a to od 1. 9. 2022.

Ukrajinský sbor a skupinky rusky/ukrajinsky mluvících

 • Vzhledem k aktuální situaci rozhodl Výbor ČS o rozdělení odpovědnosti ve službě rusky/ukrajinsky mluvícím věřícím následovně: Yevgeniy Cheban – první kazatel sboru Praha-Kobylisy, Avetik Darbinian – druhý kazatel sboru Praha-Kobylisy (se zaměřením na novou skupinu Praha-Anděl), oba dva – podpora rusky/ukrajinsky hovořících komunit na území Českého sdružení. Andriy Shamray – odpovědnost za založení rusky/ukrajinsky mluvícího sboru v Plzni (již z dřívějšího rozhodnutí Výboru ČS) a podpora rusky/ukrajinsky mluvící skupiny ve sboru Česká Třebová. Nadále je ordinovaným kazatelem ve sboru Praha-Kobylisy. 
 • Výbor ČS zároveň rozhodl o započetí procesu ordinace Yevgeniye Chebana.

Hospodářská rozhodnutí

Zpráva o hospodaření ČS za rok 2021 

 • Výbor ČS schválil:
  • Zprávu o desátcích za rok 2021
  • Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021
  • Zprávu o hospodaření ČS CASD za rok 2021
  • Účetní závěrku ČS CASD za rok 2021
 • Výbor ČS rozhodl o převodu výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 1 706 996,36 Kč do provozního fondu.

Rekonstrukce WC-ženy Smíchov

 • Výbor ČS odsouhlasil návrh uzavřít smlouvu na druhou etapu rekonstrukce WC-ženy ve sboru Praha-Smíchov s firmou Krostav (která již realizuje první etapu) na základě předložené nabídky.

Sborový objekt Teplice

 • Na základě žádosti sboru Teplice rozhodl Výbor ČS odložit prodej sborové budovy v Teplicích do konce roku 2023. Do té doby bude ČS ve spolupráci se sborem provádět nutné opravy budovy.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 2. října 2022. 

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Stanislav nosov

Poděkování za pomoc Ukrajincům

Již druhým rokem pokračuje dosud nejrozsáhlejší válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Hned po jeho vypuknutí v únoru 2022 se v našich zemích zvedla vlna solidarity a pomoci, která časem mění svou formu, ale přetrvává. V září 2023 navštívil Českou republiku předseda Ukrajinské unie Církve adventistů sedmého dne, Stanislav Nosov,...
čti dále