Zpráva z 19. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 2. října 2022 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.  

Ohlédnutí za 6.-9. měsícem 2022 v Českém sdružení

 • V červnu a září proběhly na základě předchozího (lednového) rozhodnutí VČS přesuny (stěhování) kazatelů.
  • Nově:
   • Litoměřice, Česká Lípa, Roudnice nad Labem – Jaromír Loder
   • Trutnov, Vrchlabí, Úpice, Dvůr Králové nad Labem – Ivan Michalec
   • Jablonec n. N., Rokytnice n. J., Zásada-Zbytky, Liberec – Generace víry – Jiří Koun
   • Poděbrady, Kolín, Brandýs nad Labem, Neratovice – Roman Hampacher
   • Praha Lhotka + stávající sbory – Josef Dvořák
   • Praha Strašnice + stávající sbory – Michal Balcar a Martin Pavlík
 • V září proběhlo víkendové setkání kazatelů / kazatelek s manželkami / manželi a také setkání kazatelů v důchodu s manželkami.
 • V Praze vznikla v létě nová ukrajinská skupina na Smíchově (pod sborem Praha Kobylisy).
 • ČS finančně podporuje projekt v Rumburku, kde je asi 250 uprchlíků z Ukrajiny.
 • ČS podpořilo kongres ukrajinské mládeže.
 • V létě proběhl Biblický týden ČS. Hostem byl L. Szabó.
 • Petra Bulejčíková převzala od srpna roli ředitelky na  křesťanské škole Elijáš.
 • Klub Pathfinder v ČS zorganizoval 13 táborů pro cca 600 dětí.
 • Několik desítek mladých lidí z ČS se zúčastnilo Evropského kongresu mládeže CASD.
 • Vzdělávání laiků
  • Obsah vzdělávání jsme připravili spolu s ATI.
  • Přihlásilo se cca 130 účastníků (z toho asi 90 z ČS).
  • Doposud proběhla první dvě setkání.
 • SGM (Small Group Ministry) vzdělávání
  • Tento trénink byl představen na letošním Biblickém týdnu.
  • Kurz organizuje teologický seminář ve Friedensau, katedra misiologie.
  • Chceme se k tréninku připojit od listopadu tohoto roku. Bude se jednat o třístupňové online setkání (vždy po sedmi setkáních).

Administrativní rozhodnutí       

Zahraniční cesta na EUD Year meeting v Bulharsku

VČS odsouhlasil zahraniční cestu na zasedání výboru EUD do Bulharska (Plovdiv), pro předsedu ČS Víta Vursta. Cesta proběhne v termínu 2.–7. 11. 2022.

Personální rozhodnutí

Pověření ke kaplanské službě

VČS pověřil Petru Smolkovou ke kaplanské službě ve věznici Příbram. Petra Smolková bude zařazena do kategorie “kaplan akceptovaný církví”.

Y. Cheban – ordinace k plné kazatelské službě

VČS, na základě návrhu výboru kazatelského oddělení ČS, kladně rozhodl o ordinaci k plné kazatelské službě pro kazatele Yevgenije Chebana. Bratr Cheban je kazatelem již 14 let.

Oblastní kazatel pro východočeské okrsky

VČS, na základě návrhu výboru kazatelského oddělení ČS, pověřil Josefa Cepla rolí oblastního kazatele pro Pardubický a Hradecký okrsek.

Hospodářská rozhodnutí

Rekonstrukce – Česká Třebová

VČS pověřil vedení Českého sdružení na základě doporučení výběrové komise ČS uzavřít smlouvu na rekonstrukci sborového objektu Česká Třebová s firmou KPV Systém s.r.o.

Grantová výzva 2023

VČS schválil dokumenty týkající se Grantové výzvy pro rok 2023:

 • Grantová výzva na rok 2023
 • Metodika Fondu podpory sociálních projektů ČS na rok 2023

Zároveň pro rok 2023 určil částku do Fondu podpory sociální činnosti ve výši 800.000 Kč.  

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 4. prosince 2022.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Stanislav nosov

Poděkování za pomoc Ukrajincům

Již druhým rokem pokračuje dosud nejrozsáhlejší válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Hned po jeho vypuknutí v únoru 2022 se v našich zemích zvedla vlna solidarity a pomoci, která časem mění svou formu, ale přetrvává. V září 2023 navštívil Českou republiku předseda Ukrajinské unie Církve adventistů sedmého dne, Stanislav Nosov,...
čti dále