Zpráva z 20. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 4. prosince 2022 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.   

Administrativní rozhodnutí

  • Plán akcí na rok 2023

VČS odsouhlasil kalendář aktivit ČS a jeho oddělení. Kalendář bude zveřejněn na webu ČS CASD.

Personální rozhodnutí

  • Žádost o nástupní praxi – Karel a Petra Klímovi

1. 3. 2023 vstoupí do kazatelské nástupní praxe manželé Petra a Karel Klímovi. Místo výkonu NP určí lednový VČS.

  • Změna kazatele pro skupinu Praha-Melantrichova

Skupina při sdružení Praha-Melantrichova má nově pověřené kazatele V. Vondráška a S. Sílovou.

  • Pověření ke kaplanské službě pro Aleše Zástěru

Aleš Zástěra dostal od VČS pověření k nemocniční kaplanské službě, kterou bude vykonávat v nemocnici v Jindřichově Hradci.

  • Nástupní praxe ke kaplanské službě – Miloš Drastík

VČS odsouhlasil záměr přijmout Miloše Drastíka ze sboru Protivín do kaplanské nástupní praxe
a podpořit jeho službu v Hospici Athelas v Písku.

Hospodářská rozhodnutí

  • Grantová výzva

Na základě doporučení grantové komise VČS rozhodl o rozdělení 800.000,- Kč na jednotlivé projekty, které budou realizovány v roce 2023.

  • Rozpočet ČS

VČS přijal vyrovnaný rozpočet ČS pro rok 2023.

  • Záměr nákupu bytů na důchod 

VČS schválil záměr zakoupit byt na důchod pro manžele Stehlíkovy v České Třebové nebo blízkém okolí a byt na důchod pro manžele Martaskovy v Kladně. Byty budou ve vlastnictví ČS.

  • Smlouva s auditory  

VČS na svém zasedání také odsouhlasil předloženou smlouvu s auditory, kteří zpracují audit účetní závěrky pro roky 2022–2024.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 29. ledna 2023.

Související

Cheban náhledovka

O službě Bohu i lidem v rozhovoru s Jevgenijem Chebanem

Jevgenij Cheban je kazatelem Církve adventistů sedmého dne v Praze. Má na starost dva sbory převážně ukrajinských věřících. Do toho většího, v počtu přibližně sto šedesáti lidí, přicházejí také Bělorusové, Rusové a Moldavané. Menší „sbor“, založený minulý rok, tvoří z devadesáti procent uprchlíci. Péčí o věřící této skupiny byl pověřen, spolu s Jevgenijem Chebanem,...
čti dále
Nahled vinohrady

120 let své působnosti si připomněli na Vinohradech, nejen o historii sboru i církve si povídali Jan Bárta a Michal Balcar

V sobotu 12. listopadu 2022 si nejen členové sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech připomínali významné výročí. Od vzniku prvního adventistického sboru v Praze uplynulo totiž 24. května přesně sto dvacet let. Stalo se tak při bohoslužbě v bytě Antonína Šimona na Staroměstském náměstí, když předtím bylo do církve přijato křtem...
čti dále