Zpráva z 22. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 2. dubna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.  

Administrativní rozhodnutí       

 • Konference Českého sdružení a Česko-Slovenské unie CASD
  • Pracovní část konference ČS:  
   • 7. 4. a 21. 4. (dva dny – neděle (14. 4. – jmenovací výbor))
  • ČSU
   • Konference ČSU I. (personální)                   3. 3. 2024
   • Konference ČSU II. (programová)             12. 5. 2024 
  • Slavnostní bohoslužba:
   • Společně s Česko-Slovenskou unií, Moravskoslezským sdružením a Slovenským sdružením
   • Brno, 8. 6. 2024
  • VČS se věnoval přípravě harmonogramu a požadavkům na účastníky konferencí.
   Na základě této diskuse vedení sdružení připraví příslušné materiály a předloží je
   na následujícím zasedání k diskusi a schválení.
 • Pracovní cesty
  • VČS schválil čtyřdenní zahraniční cestu ředitelky školy Elijáš Petry Bulejčíkové na setkání ředitelů evropských adventistických škol ve Florencii v květnu 2023.
  • VČS schválil jedenáctidenní zahraniční cestu vedoucího oddělení dětí a KP Tomáše Špáce na speciál KP do Izraele v termínu 28. 4. – 8. 5. 2023.
  • VČS schválil tři pětidenní zahraniční cesty manželům Ederovým v rámci adventistického vzdělávacího programu “Church planting” (zakládání nových sborů).

Personální rozhodnutí

 • Kaplanská kategorie – Miloš Drastík, Patrik Nehyba, Karel Bušta

VČS zařadil níže uvedené kaplany do kategorií kaplanské služby následovně:

  • Karel Bušta: kaplan s přiznaným statutem duchovenského pracovníka
  • Miloš Drastík:   kaplan s přiznaným statutem duchovního
  • Patrik Nehyba: kaplan akceptovaný církví

Hospodářská rozhodnutí

 • Podpora Bible pro školu Elijáš

VČS rozhodl o finanční podpoře škole Elijáš na pořízení Biblí s vlastní přílohou a designem.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 4. června 2023.

Související

Chodba kostela nahled

Dnešní noc patří kostelům

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Letošní, již patnáctý ročník celorepublikové akce, proběhne v pátek 2. června 2023. Mottem tohoto ročníku je: „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“ Přihlášeno je 1805 kostelů a modliteben. Noc...
čti dále
Wilson nahledovka1

Pozvánka na sobotní slavnostní bohoslužbu s Tedem Wilsonem

Naděje pro dnešek je série přednášek, které právě probíhají v pražském Společenském centru Bethany a které vede Ted Wilson, předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne. Dvoutýdenní turnus každovečerních setkání završí slavnostní bohoslužba v sobotu 27. května od 10 hodin dopoledne a 14 hodin odpoledne v Praze – Letňanech, PVA...
čti dále