Zpráva z 22. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 2. dubna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.  

Administrativní rozhodnutí       

 • Konference Českého sdružení a Česko-Slovenské unie CASD
  • Pracovní část konference ČS:  
   • 7. 4. a 21. 4. (dva dny – neděle (14. 4. – jmenovací výbor))
  • ČSU
   • Konference ČSU I. (personální)                   3. 3. 2024
   • Konference ČSU II. (programová)             12. 5. 2024 
  • Slavnostní bohoslužba:
   • Společně s Česko-Slovenskou unií, Moravskoslezským sdružením a Slovenským sdružením
   • Brno, 8. 6. 2024
  • VČS se věnoval přípravě harmonogramu a požadavkům na účastníky konferencí.
   Na základě této diskuse vedení sdružení připraví příslušné materiály a předloží je
   na následujícím zasedání k diskusi a schválení.
 • Pracovní cesty
  • VČS schválil čtyřdenní zahraniční cestu ředitelky školy Elijáš Petry Bulejčíkové na setkání ředitelů evropských adventistických škol ve Florencii v květnu 2023.
  • VČS schválil jedenáctidenní zahraniční cestu vedoucího oddělení dětí a KP Tomáše Špáce na speciál KP do Izraele v termínu 28. 4. – 8. 5. 2023.
  • VČS schválil tři pětidenní zahraniční cesty manželům Ederovým v rámci adventistického vzdělávacího programu “Church planting” (zakládání nových sborů).

Personální rozhodnutí

 • Kaplanská kategorie – Miloš Drastík, Patrik Nehyba, Karel Bušta

VČS zařadil níže uvedené kaplany do kategorií kaplanské služby následovně:

  • Karel Bušta: kaplan s přiznaným statutem duchovenského pracovníka
  • Miloš Drastík:   kaplan s přiznaným statutem duchovního
  • Patrik Nehyba: kaplan akceptovaný církví

Hospodářská rozhodnutí

 • Podpora Bible pro školu Elijáš

VČS rozhodl o finanční podpoře škole Elijáš na pořízení Biblí s vlastní přílohou a designem.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 4. června 2023.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Stanislav nosov

Poděkování za pomoc Ukrajincům

Již druhým rokem pokračuje dosud nejrozsáhlejší válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Hned po jeho vypuknutí v únoru 2022 se v našich zemích zvedla vlna solidarity a pomoci, která časem mění svou formu, ale přetrvává. V září 2023 navštívil Českou republiku předseda Ukrajinské unie Církve adventistů sedmého dne, Stanislav Nosov,...
čti dále