Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS.

Administrativní rozhodnutí

● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy

VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech.

● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České sdružení (ČS)

VČS rozhodl, že podněty sborů na konferenci ČSU postoupí konferenci ČS, která rozhodne o tom, který z podnětů se stane bodem do agendy konference ČSU a který ne. Body do agendy konference ČSU (projednávány budou 12. 5. 2024) mohou podávat pouze jednotlivá sdružení.

● Výroční zpráva ČS za rok 2022

VČS schválil obsah výroční zprávy ČS za rok 2022. Po grafickém zpracování bude zveřejněna na webu Českého sdružení.

● Žádost sboru Praha-Bethany o založení sboru Praha-Žižkov

VČS pověřil vedení ČS, aby započalo komunikaci se sborem Praha-Bethany a skupinou Praha-Žižkov s cílem založení nového sboru na Žižkově.

● Žádost kazatele Čestmíra Šťovíčka o založení skupiny ve sboru při Českém sdružení

VČS rozhodl o založení skupiny ve sboru při Českém sdružení, a to v Kutné Hoře. Péčí o tuto skupinu je pověřen Čestmír Šťovíček.

● Dotazník pro zprávu za sbor (konference ČS)

VČS schválil předložený dotazník jako podklad pro zprávu za sbory v ČS. Zprávy budou přílohou pro delegáty konference ČS.

Personální rozhodnutí

● Kaplan pro školu Elijáš – Josef Dvořák (0,5 úvazku)

VČS vyslal J. Dvořáka jako kaplana pro školu Elijáš, a to na 0,5 úvazku. J. Dvořák se této role ujme od nového školního roku.

● Obsazení sborů v Praze v návaznosti na předchozí rozhodnutí

VČS rozhodl o přeobsazení některých pražských sborů následovně: Praha-Sedlec a Praha-Lhotka – J. Dvořák (0,5 úvazku) / Praha-Krč – S. Sílová / Praha-Smíchov + skupina Praha-Melantrichova – V. Vondrášek, S. Sílová / Praha-Bethany – V. Vondrášek. Ordinovaným kazatelem pro sbor Praha-Krč (S. Sílovou) bude J. Dvořák.

● Daniel Hrdinka – ordinace k plné kazatelské službě

VČS rozhodl o započetí procesu ordinace kazatele Daniela Hrdinky.

● Erik Popovyč – žádost o NP

VČS rozhodl o přijetí Erika Popovyče do kazatelské nástupní praxe, a to od 1. 9. 2023. Vedoucím nástupní praxe bude Petr Adame.

● Martin Sieja – záměr

VČS přijal záměr vyslat Martina Sieju na pozici biblického pracovníka v severních Čechách. Termín nástupu a konkrétní místo bude stanoveno na příštím VČS.

Hospodářská rozhodnutí

● Nákup bytu Kladno, Litevská

VČS pověřil vedení Českého sdružení CASD uzavřením kupní smlouvy na byt v Kladně, Litevská, 3+kk/L, 70 m2, který bude sloužit jako byt na důchod pro Martaskovi (Z. Martasek je v současnosti kazatelem v Kladně a v Berouně).

● Rekonstrukce Česká Třebová – vícenáklady

VČS schválil navýšení rozpočtu rekonstrukce Česká Třebová.

● Rekonstrukce Luže

VČS pověřil vedení ČS k uzavření smlouvy na rekonstrukci modlitebny Luže s firmou Stavební podnik Přelouč.

● Grantová výzva ČS na rok 2024

VČS schválil dokumenty týkající se grantové výzvy pro rok 2024:
• Grantová výzva na rok 2024
• Metodika fondu podpory sociálních projektů ČS na rok 2024

● Zpráva o desátcích za rok 2022

VČS schválil předloženou zprávu o desátcích za rok 2022. Výstup z této zprávy bude součástí výroční zprávy ČS.

● Změna výše příspěvku do fondu oprav

VČS rozhodl o navýšení měsíčního poplatku za vnitřní užitnou plochu z 6 Kč Kč/m2/měsíc na 7 Kč/m2/měsíc, a to od 1. ledna 2024.

Fotovoltaika – výběrová komise

VČS ustanovil výběrovou komisi pro vyhodnocování nabídek na projekty instalace fotovoltaiky na naše objekty a schválil dokument s pravidly fungování této komise. Jejími členy jmenoval Róberta Heczka (sbor Praha-Smíchov) a Samuela Trulíka (sbor Jaroměř). Jako stálého hosta pak Tomáše Matějíčka (člena VČS). Zároveň pověřil hospodáře ČS zajistit ještě alespoň jednoho odborně fundovaného člena do této komise.

● Zpráva nezávislého auditora za rok 2022

VČS přijal zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022. Výrok auditora bude součástí výroční zprávy ČS.

● Schválení účetní závěrky ČS CASD za rok 2022

VČS schválil účetní závěrku ČS CASD za rok 2022. Účetní závěrka bude součástí výroční zprávy ČS.

● Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022

VČS schválil a rozdělil výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 1.708.927,84 Kč.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 1. října 2023.

Související

Konferencni-bohosluzba-plakat-cz-verze-02-002

V Brně proběhne slavnostní bohoslužba pro církev v České a Slovenské republice

Srdečně Vás zveme na slavnostní sobotní bohoslužbu u příležitosti ukončení pracovních jednání konference Česko-Slovenské unie a konferencí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení, která se bude konat 8. června v Brně na Výstavišti od 10:00 hodin. Hostem a kázajícím bude Mario Brito, předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne. V průběhu...
čti dále
Konference čs 2024

Jednota se tvoří na kolenou

Tato slova zazněla v úvodním zamyšlení Víta Vursta, předsedy Českého sdružení CASD, kterým připomněl modlitební setkání Ježíšových následovníků v horní místnosti (Sk 1,12–14) a kterým zahájil druhý jednací den nejvyššího orgánu ČS, konference ČS. Delegáti ze všech sborů Českého sdružení se sešli v počtu 122 ze 134 pozvaných, aby pokračovali...
čti dále