Zpráva z 26. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 3. prosince 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.  

Administrativní rozhodnutí

 • Ředitelka školy Elijáš – delegát na konferenci ČS

VČS schválil ředitelku školy Elijáš jako delegátku konference ČS za instituci ČS.

 • Delegát na konferenci ČS za sbor při ČS

VČS schválil Pavla Edera jako delegáta konference ČS za sbor při ČS.

 • Podněty sborů do agendy konference ČSU

VČS se zabýval body, které mají potenciál stát se body do agendy konference ČSU. S těmito body seznámíme ostatní sdružení a ČSU. Zda je však skutečně předložíme konferenci ČSU na jednací den 12. 5. 2024, rozhodne jarní zasedání konference ČS.

 • Schválení delegátů na konferenci ČSU za ČS

VČS schválil seznam delegátů za České sdružení na konferenci ČSU.

 • Kalendář akcí ČS 2024

VČS schválil předložený kalendář aktivit ČS a jeho oddělení. Kalendář bude zveřejněn prostřednictvím google kalendáře na webu ČS CASD.

 • Žádost sboru Železný Brod o rozpuštění sboru.

VČS vyhověl žádosti sboru Železný Brod a umožnil tím rozpuštění sboru. Současně vzal na vědomí vznik skupiny Železný Brod při sboru Turnov.

Personální rozhodnutí

 • Žádost sboru Praha Vinohrady – ordinace Martina Pavlíka      

Na základě doporučení kazatelského výboru rozhodl VČS začít proces ordinace Martina Pavlíka k plné kazatelské službě. 

 • Žádost Mikuláše Pavlíka o nástup do ČS                         

Na základě předložené žádosti rozhodl VČS o přijetí Mikuláše Pavlíka do pracovního poměru jako kazatele. Datum nástupu bude určeno na základě vzájemného jednání.  

 • Obsazení sborů od léta 2024 (část I.)

            VČS rozhodl o obsazení sborů od léta 2024 následovně:

 1. Hradec Králové, Jaroměř a skupina Černilov: Stanislav Lanc
 2. Pardubice, Přelouč, Hradec Králové – Trinity a skupina Třebechovice: Karel Vasilek
 3. Mladá Boleslav, skupina Lipník, Turnov, skupina Železný Brod a Jičín: Pavel Smolka
 4. Štětkovice a skupina Sedlčany, Benešov a skupina Vlašim, Příbram: Mikuláš Pavlík

Data nástupů budou určena na základě vzájemných jednání. Změny v obsazení dalších sborů budou řešeny na VČS dne 21. 1. 2024.

 • Žádost o studijní volno Václav Vondrášek       

Na základě žádosti a podle platných pravidel odsouhlasil VČS studijní volno Václavu Vondráškovi v termínu 1. 4. – 9. 6. 2024.

 • Eric Dunn – žádost o nástupní praxi                


Na základě žádosti rozhodl VČS přijmout Erica Dunna do kazatelské nástupní praxe od léta 2024. Místo nástupní praxe bude určeno nejpozději na únorovém VČS.  

Hospodářská rozhodnutí

 • Grantová výzva – rozdělení dotace

VČS schválil rozdělení prostředků Grantové výzvy pro rok 2024 na jednotlivé projekty dle předloženého návrhu v celkové výši 870.000,- Kč.

 • Unijní projekty 2024

VČS schválil finanční spoluúčast ČS na unijních projektech pro rok 2024 dle předloženého návrhu.

 • Rozpočet ČS na rok 2024

VČS schválil předložený rozpočet Českého sdružení CASD pro rok 2024.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 21. ledna 2024.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 27. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 21. ledna 2024 proběhlo zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí VČS vzal na vědomí body ze sborů do agendy konference ČS, které byly projednány na jejich členských shromážděních. Některé body může konference ČS následně předložit i konferenci ČSU (na druhý jednací den 12.5.2024). VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference...
čti dále