Zpráva z 5. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli, 8. března, zasedal Výbor ČS. Než jsme se pustili do řešení schválené agendy, oslovil nás bratr Mikuláš Pavlík textem z 13. kapitoly evangelia Matouše. Tato kapitola obsahuje souhrn podobenství o Božím království. První podobenství je o misii, tedy podobenství o rozsévači. Ježíš toto podobenství nejen vyprávěl, ale také vysvětlil jeho význam. V těchto kulisách můžeme číst následující podobenství. Tentokrát je reflektor zaměřen už jen na dobrou půdu a dobré semeno. Když je vše zaseto, přichází v noci ten zlý a do pšenice zasadil koukol (Jílek mámivý). Tedy rostlinu, která je zdraví škodlivá. Co se z toho můžeme naučit. V církvi vždy budou dvě skupiny lidí. Vždy tam budou lidé následující Krista a vždy tam budou i lidé, kteří ve společenství budou působit zhoubně. Matouš si neidealizoval církev. Vždy to bude společenství namíchané. Podle Ježíšových slov, se nemáme pokoušet z církve odstranit vše zhoubné do posledního klasu, ale pochopit, že to je úkol až posledního soudu.

Personální rozhodnutí

  • Vedoucí oddělení dětí (KP, DSŠ) ČS

VČS pověřil vedením Oddělení dětí při Českém sdružení na období od 1. 9. 2020 do léta 2021 Davida Čančíka.

Současně schválil záměr, aby od léta 2021 převzal toto oddělení Tomáš Špác. Počítá se s jeho postupným zapojováním do této činnosti již během školního roku 2020 /2021.

  • Obsazení sboru Tábor  

VČS pověřil od léta 2020 zodpovědností za sbor Tábor kazatele Mikuláše Stehlíka.

  • Ordinovaný kazatel pro sbory Plzeň KVK, Plzeň Klíč a skupinu Rokycany

VČS pověřil od léta 2020 zodpovědností ordinovaného kazatele pro sbory Plzeň KVK, Plzeň Klíč a skupinu Rokycany, tedy sbory, za které v létě převezme zodpovědnost kazatel Daniel Hrdinka, Luďka Svrčka a to do léta 2021.

  • Ordinovaný kazatel pro sbor Klatovy a skupinu Domažlice

VČS pověřil od 1. 8. 2020 zodpovědností ordinovaného kazatele pro sbor Klatovy a skupinu Domažlice, tedy za sbor, který bude od léta v péči kazatelky Petry Hrdinkové, Miroslava Bíska.

  • Kazatel pro sbory Brandýs nad Labem a Neratovice

VČS pověřil o léta 2020 jako odpovědného kazatele pro sbory Brandýs nad Labem a Neratovice Patrika Nehybu. Ordinovaným kazatelem pro tyto sbory bude Edvard Miškej.

Administrativní rozhodnutí

  • M. Jonáš – termín převzetí sboru Rumburk

VČS rozhodl o termínu 1. 1. 2021 jako o datu převzetí zodpovědnosti kazatele Marka Jonáše za sbor Rumburk.

  • Zrušení sboru Litvínov

VČS rozhodl, aby z důvodu sloučení sboru Litvínov a Horizont, prostřednictvím ČSU, došlo ke zrušení právnické osoby Sbor Církve adventistů sedmého dne Litvínov. Nástupnickou organizací je Sbor CASD Horizont v Chomutově.

  • Zrušení sboru Vlašim

VČS rozhodl, aby z důvodu převodu členské základny sboru Vlašim do sboru Benešov, došlo prostřednictvím ČSU ke zrušení právnické osoby Sbor Církve adventistů sedmého dne Vlašim. Nástupnickou organizací je v tomto případě České sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Hospodářská rozhodnutí

  • Žádost sboru Česká Třebová                    

VČS schválil záměr rekonstrukce, případně výstavby nové modlitebny v České Třebové.

             Příští jednání VČS se uskuteční 7. června 2020 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 27. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 21. ledna 2024 proběhlo zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí VČS vzal na vědomí body ze sborů do agendy konference ČS, které byly projednány na jejich členských shromážděních. Některé body může konference ČS následně předložit i konferenci ČSU (na druhý jednací den 12.5.2024). VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference...
čti dále