Zpráva z 9. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 11. října 2020 se prostřednictvím videokonference sešel VČS na svém pravidelném zasedání.

Výsledkem jednání bylo následovné:

Informace

 • Oddělení mládeže

VČS si vyslechl plány vedoucího Oddělení mládeže pro svoje oddělení, které se pokoušely odpovědět na otázky pročco a jak chce v této oblasti uskutečnit. Při přípravě plánů zohlednil vizi ČS pro roky 2019–2024 a představil, jak k jejímu naplnění může přispět Oddělení mládeže. Základním prvkem má být příprava kvalitní nabídky lokálních i oblastních akcí, snaha o zapojení nových lidí a komunikace na osobní úrovni především se sborovými vedoucími mládeží. VČS doporučil Martinovi Pavlíkovi vytvoření vlastního poradního týmu se zohledněním případných zástupců některých okrsků. V následné diskusi zazněly i tyto podněty:

 • pokud možno hledat vyvážení mezi tím, jak mládežníky vtahovat do akcí nabízených sdružením a současně neoslabovat jejich aktivitu v mateřských sborech
 • potřebujeme přizpůsobit formu bohoslužeb tak, aby v ní měli mládežníci více příležitostí k zapojení
 • musíme přemýšlet o tom, jak vytvářet sborové a církevní prostředí otevřené pro dospívající generaci
 • vytvářet příležitosti pro mládežníky z menších sborů, kterým chybí vrstevníci

Administrativní rozhodnutí

 • Vyslání kaplanů (rozhodnutí konference)

Na základě pravidel popsaných v pracovních dokumentech církve (Working policy), které zprostředkovalo vedení ČSU, nemůže VČS udělit pověření a povolení nezaměstnancům církve nebo instituce zřízené církví (výjimku tvoří kaplani – kazatelé v důchodu, na které se vztahuje čestné pověření).

VČS proto rozhodl ve shodě se Základním dokumentem o kaplanské službě, aby představitelé Českého sdružení uzavřeli s kaplany nezaměstnanci individuální dohody, které specifikují podmínky jejich služby ve vztahu k Českému sdružení.

Hospodářská rozhodnutí

 • ČS schválil prodej bytu ČS v Praze, Hlavní ul.
 • VČS uložil hospodáři ČS připravit do března 2021 zásady nakládání s nemovitostmi ČS (prodej a nákup). Zároveň ve spolupráci s ČSU zajistit aktualizaci směrnice o zajištění bydlení pro kazatelský pár na důchod.
 • VČS přijal Zprávu Revizní komise ČS k hospodaření ČS za rok 2019 a uložil hospodáři ČS připravit na příští VČS vyjádření k jednotlivým doporučením. VČS dále schválil roční účetní závěrku Českého sdružení CASD za rok 2019, výsledek hospodaření a rozhodl o jeho převodu do provozního fondu.
 • VČS přijal dlouhodobý rozpočet příspěvku z náhrad za zabavený majetek (pro období 2021-2024). Díky tomu přispěl ke stabilitě v oblastech Grantové výzvy a stavebních projektů ČS. VČS pro Grantovou výzvu v rámci Oddělení sociální služby na rok 2021 stanovil částku 800 tis. Kč.
 • VČS schválil pravidla pro stanovení místa pracovního výkonu.
 • VČS rozhodl o mimořádném příspěvku sborům na provoz (sleva z plateb na fondy oprav) ve výši 4 měsíčních plateb do tohoto fondu. VČS dále schválil úpravu pravidel Fondu oprav (s platností od 1. 1. 2021). S úpravami budou jednotlivé sbory seznámeny.

Příští jednání VČS se uskuteční 6. prosince 2020 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Vcs-10-2020-1536x751-1

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 27. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 21. ledna 2024 proběhlo zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí VČS vzal na vědomí body ze sborů do agendy konference ČS, které byly projednány na jejich členských shromážděních. Některé body může konference ČS následně předložit i konferenci ČSU (na druhý jednací den 12.5.2024). VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference...
čti dále