Zpráva z 2. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 6. října se již podruhé sešel Výbor ČS. Jednání zahájil Vít Vurst biblickým zamyšlením nad textem z Matouše 6, 31-34. Ježíš Kristus dělá rozdíl mezi slovy „postarat se“ a „dělat si starosti“. Pečování, které postrádá důvěru v Boha je pro Ježíše nepřijatelné. Ježíš nám nezakazuje být starostlivými, ale musí to vycházet z našeho hledání Boha, hledání jeho vůle, opírání se o něj. V modlitbě se jej ptáme, kam jako církev máme jít dál.

Přehled aktivit a činnosti představitelů  ČS od posledního setkání VČS:

 • Od 1. 8. 2019 nastoupil na pozici hospodáře Jiří Komárek
 • Biblický týden – cca 220 účastníků; cca 20 lidí přijíždělo každý den navíc; sbírka na misijní činnost Pavla Novotného (52 000 Kč); zapojení účastníků do dobrovolnického programu
 • Kongres mládeže v Třemošnici
 • Camporee Portugalsko – 257 účastníků, z toho 76 z Českého sdružení. (video o akci)
 • Setkání oblastních kazatelů – 2x
 • Setkání vedoucích čtyř důležitých oddělení, setkání nad vizemi jednotlivých oddělení
 • Setkání se staršími, tajemníky, pokladníky – ústecký okrsek
 • Setkání s rusky hovořící skupinou v Liberci (
 • Pastorálky – 3x (květen, červen, září)
 • Setkání s kazateli v nástupní praxi
 • Setkání s kazateli v důchodu
 • Instalace nových kazatelů – Liberec, Plzeň, Praha-Smíchov, Praha-Sedlec, Praha-Krč, Vamberk, Teplice, Česká Třebová
 • Křesťanská škola Elijáš – setkání Rady školské právnické osoby, Správní rady, slavnostní vyřazení deváťáků, začátek školního roku, Imatrikulace žáků lycea
 • Nákup bytu Česká Třebová
 • Prodej bytu Plzeň
 • Z důvodu odchodu do důchodu, resp. odchodu do jiného zaměstnání odešli v létě ze zaměstnaneckého poměru Z. Jonczy, V. Chán, Cs. Čák.
 • Do nástupní praxe nastoupil od 1.9. Daniel Hrdinka.

Výstupy z konference ČS 2019:

Plán realizace jednotlivých rozhodnutí konference ČS

 • Vize, kterou přijala konference ČS, byla prodiskutována s oblastními kazateli, její konkretizaci a rozfázování předložíme na VČS v prosinci, vize jednotlivých oddělení byla s představiteli ČS prodiskutována.

Vize a plány klíčových oddělení ČS

 • VČS přijal předložený plán Oddělení ASR (KD) pro toto konferenční období.
 • VČS přijal předložený plán Oddělení mládeže pro toto konferenční období.
 • VČS přijal předložený plán Oddělení plán dětí (KP a DSŠ) pro toto konferenční období a zároveň požádal o konkretizaci vize pro Dětskou sobotní školu.
 • VČS přijal předložený plán Oddělení misie pro toto konferenční období.

Hospodářská rozhodnutí:

Dotace misijních aktivit sborů

 • VČS rozhodl o následujících úpravách (zjednodušeních) evangelizačních příspěvků oproti loňskému modelu:
  • Spoluúčast snížit na 20%
  • Na knihy maximální spoluúčast 3 000 Kč (nad tuto bez spoluúčasti)
  • EP-A na vnitřní misii má nulovou spoluúčast
  • Administrativu (formuláře) vložit jako samostatný oddíl do CISu (zprovoznit 6/2021)
  • Umožnit předkládat v žádostech o EP-A víceleté projekty

Grantové řízení

 • VČS schválil grantovou výzvu na rok 2020 a zároveň ji zveřejnil na webu ČS.
 • VČS jmenoval grantovou komisi ve složení: J. Komárek, D. Hrdinka, M. Hradecká, J. Hejra, J. Slowík, P. Kafka + přísedící V. Vurst (bez hlasovacího práva).
 • VČS přijal aktualizovanou metodiku a doprovodné formuláře a vše opět zveřejnil na webu ČS.

Revizní a finanční komise ČS    

 • VČS jmenoval revizní komisi v tomto složení: M. Petráček, M. Illetšková, T. Kubík, Michal Kysílko. Předseda komise bude jmenován na základě doporučení komise na příštím VČS.
 • VČS jmenoval finanční komisi v tomto složení: V. Vurst, D. Čančík, J. Komárek, T. Matějíček, M. Ondráček, D. Šála + 1 zástupce ČSU.

Žádost sboru Červený Kostelec ohledně nové modlitebny ve Rtyni v Podkrkonoší.

 • VČS vzal žádost na vědomí a pro její posouzení si vyžádá následující podklady: finanční rozvahu, využitelnost pro veřejnost, finanční podíl sboru, základní parametry objektu, odhadovaný termín realizace a udržitelnost investice.

Výběrová komise pro stavební projekty ČS

 • VČS přijal pravidla pro výběrovou komisi pro stavební projekty ČS a dále zvolil tuto komisi v tomto složení: M. Špinar, V. Sedláček, J. Šotola, J Komárek. Konzultantem této komise, bez hlasovacího práva, bude stavební technik ČS.

Personální rozhodnutí:

Jmenování vedoucích oddělení (jejichž mandát vypršel tímto VČS)

 • vedoucí Kaplanského oddělení – Pavel Zvolánek
  • vedoucí Oddělení zdraví – MUDr. Olga Libotovská
  • vedoucí Oddělení služby žen (pod Adventistickou službou rodinám) – Alena Heczková
  • vedoucí Shepherdess (pod Kazatelským oddělením) – Vlasta Jonczyová
 • Vedoucí Oddělení sociální služby a diakonie – prodloužen mandát do prosince 2019.

R. Buchtel – změna parametrů pracovního poměru

R. Buchtelovi byla poskytnuta roční lhůta pro naplnění rozhodnutí VČS z června 2019.

Martin Pavlík – pracovní zařazení od 1. 1. 2020

 • VČS rozhodl, aby M. Pavlík nastoupil jako druhý kazatel pro sbor Praha-Vinohrady se zaměřením na mládež a misijní aktivity sboru (0,5 úvazku) a zároveň se stal asistentem vedoucího Oddělení mládeže (0,5 úvazku) a od 1. 7. 2020 v rámci tohoto půl úvazku převzal vedení Oddělení mládeže v ČS.

Projektový pracovník na Vimpersku – M. Sládek

 • VČS rozhodl zaměstnat M. Sládka v pozici projektového pracovníka dle předloženého projektu na 0,4 úvazku na dobu určitou (1.11. 2019 – 31.10.2020).

Studenti misijního programu z ČS ve Friedensau

 • VČS rozhodl vyslat následující zaměstnance ČS (Libotovský J., Matoušek J., Polehna Jana, Smolka P., Vondrášek V.) ke studiu misiologie do Friedensau.

M. Starý jako biblický pracovník

 • VČS rozhodl uzavřít pracovní poměr s M. Starým na 0,7 úvazku na jeden rok pro pozici projektového pracovníka zaměřeného na misijní aktivity sboru Praha Bethany. Financování tohoto pracovního místa bude zajištěno účelovým darem od organizace Maranatha z.s.

Administrativní rozhodnutí:

Zahraniční cesta J. Libotovského – misie Charkov          

 • VČS rozhodl o doplnění týmu pro misijní cestu do ukrajinského města Charkov J. Libotovským. Cesta se uskuteční v termínu 18. – 28. 10. 2019. Financování tohoto projektu bude zajištěno účelovým darem od organizace Maranatha z.s.

Přípravný výbor BT       

 • VČS  jmenoval přípravný výbor BT v tomto složení: V. Vurst, D. Čančík, J. Komárek, J. Moravec, R. Buchtel, J. Libotovský, A. Poláková, I. Škábová.                                                                                 

Nákup knih pro stolečkovou evangelizaci           

 • VČS se rozhodl schválit předloženou žádost na nákup knih pro stolečkovou evangelizaci.

Informace:

Grantové řízení ČS        

 • Uzávěrka grantové výzvy bude posunuta (oproti předloženému dokumentu) na 20. 11. 2019.

Zpráva o hospodaření ČS za 1-8/2019.

 • J. Komárek předložil zprávu o průběžném čerpání rozpočtu ČS za prvních 8 měsíců. Členové VČS vzali zprávu na vědomí. 

Příští jednání VČS se uskuteční 8. prosince 2019 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 22. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 2. dubna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí        Personální rozhodnutí VČS zařadil níže uvedené kaplany do kategorií kaplanské služby následovně: Hospodářská rozhodnutí VČS rozhodl o finanční podpoře škole Elijáš na pořízení Biblí s vlastní přílohou a designem. Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 4. června 2023.
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 21. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 29. ledna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.    Administrativní rozhodnutí VČS přijal pravidla pro službu laických kazatelů. Dokument bude předán kazatelům a budou s ním seznámeni starší sborů.  VČS souhlasí se založením sboru Praha-Anděl, kde se scházejí především lidé z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou. Zodpovědným kazatelem bude A. Darbinian,...
čti dále