Zpráva ze 3. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli, 8. prosince, potřetí zasedal Výbor ČS. V úvodu nás Marek Škrla oslovil následujícími slovy:  Hospodin stvořil svět a konstatoval, že vše je velmi dobré. Bůh pro nás vytvořil dokonalé prostředí pro život. Zároveň je připraven být naší oporou v jakékoli životní situaci. Jistota, pokoj a radost ve všem, co děláme, vychází z důvěry v Něho.

Výstupy z konference ČS 2019

Plán realizace jednotlivých rozhodnutí a vize konference ČS

  • Vize, kterou přijala konference ČS, byla transformována do jednotlivých kroků rozdělených do jednotlivých organizačních jednotek, tedy sborů, okrsků a sdružení. Podobně byly vytvořeny i kroky pro realizaci vize prostřednictvím klíčových oddělení, tedy Oddělení dětí, Oddělení mládeže, ASR a Oddělení misie a evangelizace. VČS také přijal sebehodnotící dotazník, který bude každoročně sborům pomáhat vyhodnocovat naplňování vize ČS. Tento dotazník a jednotlivé kroky budou po novém roce zpřístupněny kazatelům (sborům).

Hospodářská rozhodnutí

Grantové řízení

  • VČS jmenoval předsedou grantové komise Petra Kafku.
  • VČS schválil rozdělení prostředků grantové výzvy pro rok 2020. V následujících dnech budou s výsledky seznámeni žadatelé, a také budou zveřejněny na webu ČS.

Revizní komise ČS         

  • VČS jmenoval předsedou revizní komise br. Ing. Tomáše Kubíka.

Dlouhodobý výhled – stavby, rekonstrukce budov ČS

  • VČS zavázal vedení ČS, aby na lednové mimořádné zasedání VČS předložilo koncepci pro stavby a rekonstrukce budov v ČS.  

VČS rozhodl v souvislosti s budovou, kterou využívá sbor Teplice následovně:

  • odložit prodej sborového objektu v Teplicích nejdříve na konec roku 2020.
  • konstatovat, že záležitost prodeje je výlučnou záležitostí Českého sdružení CASD.

Zájemci z řad členů CASD o koupi sborového objektu v Teplicích se mohou v této záležitosti obracet na hospodáře Českého sdružení.

Limit pro výběrovou stavební komisi

VČS rozhodl, že všechny stavební projekty, pořízení projektové dokumentace i náklady v rámci údržby a oprav objektů převyšující částku 250 tis. Kč budou podléhat výběrovému řízení a projednání Výběrovou komisí pro stavební projekty ČS. Výjimkou mohou být havárie, které nesnesou odklad.

Příspěvek ČS na konferenci ČSU v roce 2019                                                 

VČS schválil příspěvek (podíl na skutečných nákladech) na konferenční bohoslužbu ČSU 2019 ve výši 395 tis. Kč.

Rozpočet 2020 ČS                                                                     

VČS přijal předložený rozpočet na rok 2020.

Pravidla pro pronájem bytů ve sborových objektech                                 

Pravidla pro stanovení nájmu                                                                            

Demolice garáže Hradec Králové

VČS se rozhodl akceptovat nabídku na demolici garáže u sborového objektu v Hradci Králové.

Personální rozhodnutí

Oddělení sociální služby a diakonie                                                                  

VČS jmenoval Daniela Hrdinku (HK) vedoucím Oddělení sociální služby a diakonie a to v rozsahu 0,2 úvazku.

Daniel Hrdinka – biblický pracovník      

VČS rozhodl o přijetí Daniela Hrdinku (HK) do pracovního poměru na 0,8 úvazku na pozici biblického pracovníka na Královéhradecku se záměrem založení romského sboru v Třebechovicích pod Orebem.

Biblický pracovník pro rusky mluvící komunitu v Liberci

VČS přehodnotil své rozhodnutí ohledně pracovníka pro rusky hovořící komunitu. Budeme hledat jiné vhodnější řešení pro rusky mluvící komunity v Liberci i dalších sborech ČS.

Administrativní rozhodnutí

Kalendář akcí ČS na rok 2020                                                                              

VČS přijal předložený kalendář akcí a aktivit ČS a jeho oddělení. Kalendář bude nyní sdílen na googlu. Odkaz na kalendář je na webu ČS.

Mimořádné setkání VČS

VČS se rozhodl svolat mimořádné zasedání a to v termínu 26. 1. 2020. Důvodem svolání je zejména potřeba dořešit obsazení sborů ČS kazateli od léta 2020.

Projekt – kaplanská služba         

VČS schválil projekt na EUD – misijní skupiny ve věznici Valdice a dalších věznic v České republice.

Příští jednání VČS se uskuteční 26. ledna 2020 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS. Administrativní rozhodnutí ● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech. ● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České...
čti dále