Zpráva ze 4. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli, 26. ledna, mimořádně zasedal Výbor ČS. V úvodu s námi sestra Soňa Sílová otevřela Skutky 15. kapitolu, kde přečetla verše 28–31. Připomněla nám rozhodování církve na jejím počátku a její klíčové důrazy. Vyvarujte se všeho, co bylo obětováno modlám, tedy všeho, co by mohlo poškodit víru druhých. Vyvarujte se krve a masa nezbaveného krve, tedy všeho, kde si chceme osvojovat život nezávisle na Bohu. Vyvarujte se všeho smilstva, tedy jakékoli zrady včetně zrady Hospodina.

Personální rozhodnutí

Žádost Michal Čančík                  

 • M. Čančík požádal o snížení pracovního úvazku a nebo ukončení pracovního úvazku jako kazatele ČS.
 • VČS vzal žádost M. Čančíka na vědomí s tím, že ji zohlední v obsazení sborů od léta 2020. Současně VČS chce vzít v úvahu podporu dobrovolnictví, kterému se M. Čančík věnuje.

Žádost Martin Lindtner               

 • VČS přijal žádost M. Lindtnera o ukončení pracovního poměru v Českém sdružení z důvodu studia teologie v Německu.

Žádost Jan Mráček        

 • J. Mráček požádal o ukončení pracovního poměru v pozici kazatele sboru, případně o umožnění změny zařazení do pozice biblického pracovníka.
 • VČS vzal žádost J. Mráčka na vědomí s tím, že ji zohlední v obsazení sborů od léta 2020.
 • O případném dalším pokračování pracovního poměru v jiném zařazení rozhodne na základě dalších jednání březnový VČS.

Roman Buchtel

 • VČS potvrdil svoje rozhodnutí a R. Buchtela odvolal z pozice vedoucího oddělení dětí při ČS (tedy DSŠ a KP) a to k 31.8.2020.

Přeobsazení sborů od léta 2020       

VČS rozhodl o přeobsazení sborů od léta 2020 následovně:

Karlovy Vary, Sokolov – P. Šimek (na dva roky)

Plzeň KVK, Plzeň – Klíč, Rokycany – D. Hrdinka

Klatovy a skupina Domažlice – P. Hrdinková

Praha – Bethany – V. Vondrášek, S. Sílová

              Současně zodpovídají také za sbor Praha – Smíchov

Luže, Litomyšl, Polička – T. Ondráček, ordinovaný kazatel J. Cepl

Praha – Strašnice, Praha – Lhotka, skupina Praha – Melantrichova – J. Loder

Písek, Protivín, Strakonice – M. Stehlík

Liberec, Rumburk – M. Jonáš, ordinovaný kazatel V. Vurst

              Termín změny kazatele v Rumburku bude řešit příští VČS.

Mladá Boleslav, Jičín, Turnov, Železný Brod, skupina Lipník – S. Lanc

Příbram, Štětkovice a skupina Sedlčany, Benešov a skupina Vlašim – P. Smolka

Kazatel se zaměřením na misii (Kolínsko, Kutná Hora, Čáslav) – Č. Šťovíček

Administrativní rozhodnutí

Efektivní model řízení církve

 • VČS se věnoval diskusi nad bodem “Efektivní model řízení církve”, který byl přijat poslední konferencí ČSU. Přijal dokument, jehož podstatou je výzva k tomu, abychom dříve,
  než se budeme zabývat organizační strukturou církve, aktivně zabývali následujícími otázkami:
  • Jaké výzvy stojí před současnou církví na našem území?
  • Jakou máme vizi na příštích 10 let pro církev v ČR a SR?
  • Zda a jak naplňujeme jako církev své poslání v současné společnosti?

Současně v něm žádáme ČSU, aby zadala odbornou analýzu současného stavu fungování jednotlivých administrativ a řízení na jednotlivých úrovních církve.

Dokument byl předán jako podnět k projednání na mimořádném VČSU.

Hospodářská rozhodnutí

Dlouhodobá koncepce pro stavby a rekonstrukce budov                          

 • VČS vzal na vědomí předložený dokument „Dlouhodobá koncepce pro stavby a rekonstrukce budov“.

Žádost Červený Kostelec

 • VČS schválil záměr výstavby nové modlitebny ve Rtyni v Podkrkonoší.
 • Termín realizace bude zohledňovat i další, již dříve zahájené stavební projekty.

Příští jednání VČS se uskuteční 8. března 2020 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 27. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 21. ledna 2024 proběhlo zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí VČS vzal na vědomí body ze sborů do agendy konference ČS, které byly projednány na jejich členských shromážděních. Některé body může konference ČS následně předložit i konferenci ČSU (na druhý jednací den 12.5.2024). VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference...
čti dále