Zpráva ze 4. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli, 26. ledna, mimořádně zasedal Výbor ČS. V úvodu s námi sestra Soňa Sílová otevřela Skutky 15. kapitolu, kde přečetla verše 28–31. Připomněla nám rozhodování církve na jejím počátku a její klíčové důrazy. Vyvarujte se všeho, co bylo obětováno modlám, tedy všeho, co by mohlo poškodit víru druhých. Vyvarujte se krve a masa nezbaveného krve, tedy všeho, kde si chceme osvojovat život nezávisle na Bohu. Vyvarujte se všeho smilstva, tedy jakékoli zrady včetně zrady Hospodina.

Personální rozhodnutí

Žádost Michal Čančík                  

 • M. Čančík požádal o snížení pracovního úvazku a nebo ukončení pracovního úvazku jako kazatele ČS.
 • VČS vzal žádost M. Čančíka na vědomí s tím, že ji zohlední v obsazení sborů od léta 2020. Současně VČS chce vzít v úvahu podporu dobrovolnictví, kterému se M. Čančík věnuje.

Žádost Martin Lindtner               

 • VČS přijal žádost M. Lindtnera o ukončení pracovního poměru v Českém sdružení z důvodu studia teologie v Německu.

Žádost Jan Mráček        

 • J. Mráček požádal o ukončení pracovního poměru v pozici kazatele sboru, případně o umožnění změny zařazení do pozice biblického pracovníka.
 • VČS vzal žádost J. Mráčka na vědomí s tím, že ji zohlední v obsazení sborů od léta 2020.
 • O případném dalším pokračování pracovního poměru v jiném zařazení rozhodne na základě dalších jednání březnový VČS.

Roman Buchtel

 • VČS potvrdil svoje rozhodnutí a R. Buchtela odvolal z pozice vedoucího oddělení dětí při ČS (tedy DSŠ a KP) a to k 31.8.2020.

Přeobsazení sborů od léta 2020       

VČS rozhodl o přeobsazení sborů od léta 2020 následovně:

Karlovy Vary, Sokolov – P. Šimek (na dva roky)

Plzeň KVK, Plzeň – Klíč, Rokycany – D. Hrdinka

Klatovy a skupina Domažlice – P. Hrdinková

Praha – Bethany – V. Vondrášek, S. Sílová

              Současně zodpovídají také za sbor Praha – Smíchov

Luže, Litomyšl, Polička – T. Ondráček, ordinovaný kazatel J. Cepl

Praha – Strašnice, Praha – Lhotka, skupina Praha – Melantrichova – J. Loder

Písek, Protivín, Strakonice – M. Stehlík

Liberec, Rumburk – M. Jonáš, ordinovaný kazatel V. Vurst

              Termín změny kazatele v Rumburku bude řešit příští VČS.

Mladá Boleslav, Jičín, Turnov, Železný Brod, skupina Lipník – S. Lanc

Příbram, Štětkovice a skupina Sedlčany, Benešov a skupina Vlašim – P. Smolka

Kazatel se zaměřením na misii (Kolínsko, Kutná Hora, Čáslav) – Č. Šťovíček

Administrativní rozhodnutí

Efektivní model řízení církve

 • VČS se věnoval diskusi nad bodem “Efektivní model řízení církve”, který byl přijat poslední konferencí ČSU. Přijal dokument, jehož podstatou je výzva k tomu, abychom dříve,
  než se budeme zabývat organizační strukturou církve, aktivně zabývali následujícími otázkami:
  • Jaké výzvy stojí před současnou církví na našem území?
  • Jakou máme vizi na příštích 10 let pro církev v ČR a SR?
  • Zda a jak naplňujeme jako církev své poslání v současné společnosti?

Současně v něm žádáme ČSU, aby zadala odbornou analýzu současného stavu fungování jednotlivých administrativ a řízení na jednotlivých úrovních církve.

Dokument byl předán jako podnět k projednání na mimořádném VČSU.

Hospodářská rozhodnutí

Dlouhodobá koncepce pro stavby a rekonstrukce budov                          

 • VČS vzal na vědomí předložený dokument „Dlouhodobá koncepce pro stavby a rekonstrukce budov“.

Žádost Červený Kostelec

 • VČS schválil záměr výstavby nové modlitebny ve Rtyni v Podkrkonoší.
 • Termín realizace bude zohledňovat i další, již dříve zahájené stavební projekty.

Příští jednání VČS se uskuteční 8. března 2020 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS. Administrativní rozhodnutí ● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech. ● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České...
čti dále