Zpráva ze 6. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 7. června zasedal Výbor ČS. V úvodu setkání nás oslovil Daniel Hrdinka, vedoucí Oddělení diakonie a sociální služby při Českém sdružení, který byl hostem části zasedání. V Lukáši 6,27-36 je perikopa o lásce k nepřátelům, která končí výzvou, abychom byli milosrdní, tak jako je milosrdný náš nebeský Otec. Jako křesťané chápeme, že nezájem o druhého člověka odporuje této výzvě. Podobně špatnou reakci však je imperativ “musíš pomoci”, která vede ke zklamání a k vyhoření mnoha křesťanů, lidí v pomáhajících profesích. Jak se k tomuto evangelijnímu úkolu postavit? Zkusme si vždy odpovědět na následující otázky: Vidím toho druhého člověka jako člověka? Jakou mám představu o pomoci, jak by se věc měla řešit? Znám sám sebe, své potřeby, přednosti a limity? Z jakého kulturního a sociálního prostředí potřebný pochází? Nakolik vidím míru ochoty potřebného podílet se na řešení jeho problému? Inspirativní odpovědi na tyto otázky můžeme zároveň nalézt v příkladu Ježíšova života.

VČS se zabýval reflexí života církve v nouzovém stavu. Členové výboru vyjádřili vděčnost za on-line vysílání bohoslužeb, mediální práci kazatelů, sborů a církevních institucí, dobrovolnickou činnost jednotlivců, sborových společenství a dobrovolnických center Adry a za další pestrou škálu aktivit pro lidi kolem.  

Personální rozhodnutí

 • Jan Mráček – biblický pracovník na Klatovsku

Jan Mráček od 1. 8. 2020 přejde z pozice kazatele do pozice biblického pracovníka na Klatovsku.

 • Natálie Gabrišová – žádost o nástupní praxi

VČS rozhodl o přijetí Natálie Gabrišové do nástupní praxe od 1. 8. 2020.  Vedoucím její nástupní praxe bude bratr Zdeněk Martasek. Z důvodu studia, bude zaměstnána na 0,75 úvazku.

 • Pavel Eder – žádost o nástupní praxe

VČS umožní P. Ederovi (budoucímu zaměstnanci ČSU) absolvovat nástupní praxi u bratra Jaromíra Lodera od 1. 10. 2020, a to v rozsahu 0,5 úvazku. Druhá část úvazku bude vázána k práci v Mediálním centru.

 • Navýšení kaplanských úvazků 

VČS schválil žádost Pavla Kočnara (hlavního kaplana Vězeňské duchovní služby) o navýšení kaplanských úvazků Zdeňka Martaska a Michala Čančíka z 0,2 na 0,3 a zároveň schválil poměrné snížení jejich kazatelských úvazků. 

Administrativní rozhodnutí

 • Kalendář akcí ČS

Výbor ČS s “vírou” přijal kalendář akcí a aktivit ČS a jeho oddělení pro rok 2021. Kalendář bude uveřejněn prostřednictvím služby google kalendář, který si bude možné přidat do svých zařízení, nebo do něj nahlédnout na webu ČS.

 • Rozpuštění sboru Vyšší Brod

Na základě snížení členské základny a následné žádosti členského shromáždění sboru Vyšší Brod, Výbor ČS rozhodl o rozpuštění sboru Vyšší Brod, s tím, že stávající členové sboru našli své místo v okolních sborech, zejména v Českých Budějovicích. Sbor České Budějovice následně rozhodl o založení své skupiny ve Vyšším Brodě.

Personální rozhodnutí

 • Analýza vedení ČS CASD

VČS rozhodl o realizaci analýzy řízení Českého sdružení CASD  firmou Sanek Ponte.

 • Koncepce diakonie v ČS

VČS schválil předloženou koncepci diakonie v ČS. 

 • Výroční zpráva ČS 2019

VČS odsouhlasil rozsah publikovaných informací ve Výroční zprávě ČS za rok 2019 a zároveň pověřil vedení ČS, aby zajistilo její grafické zpracování a distribuci na sbory.

 • Změna termínu podzimního zasedání VČS

VČS změnil termín říjnového zasedání VČS ze 4. 10. na 11. 10.

 • Revize kalendáře na rok 2020 + základní prvky kalendáře 2021

VČS vzal na vědomí změny v kalendáři Českého sdružení vzniklé z důvodu nouzového stavu v ČR, zároveň posunul termín setkání představitelů sborů z termínu 19. 9. 2020 na termín 23. 1. 2021.  

Hospodářská rozhodnutí

 • Hospodaření ČS 2019

VČS schválil předloženou Zprávu o hospodaření Českého sdružení za rok 2019.

Příští jednání VČS se uskuteční 11. října 2020 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS. Administrativní rozhodnutí ● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech. ● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České...
čti dále