Zpráva ze 6. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 7. června zasedal Výbor ČS. V úvodu setkání nás oslovil Daniel Hrdinka, vedoucí Oddělení diakonie a sociální služby při Českém sdružení, který byl hostem části zasedání. V Lukáši 6,27-36 je perikopa o lásce k nepřátelům, která končí výzvou, abychom byli milosrdní, tak jako je milosrdný náš nebeský Otec. Jako křesťané chápeme, že nezájem o druhého člověka odporuje této výzvě. Podobně špatnou reakci však je imperativ “musíš pomoci”, která vede ke zklamání a k vyhoření mnoha křesťanů, lidí v pomáhajících profesích. Jak se k tomuto evangelijnímu úkolu postavit? Zkusme si vždy odpovědět na následující otázky: Vidím toho druhého člověka jako člověka? Jakou mám představu o pomoci, jak by se věc měla řešit? Znám sám sebe, své potřeby, přednosti a limity? Z jakého kulturního a sociálního prostředí potřebný pochází? Nakolik vidím míru ochoty potřebného podílet se na řešení jeho problému? Inspirativní odpovědi na tyto otázky můžeme zároveň nalézt v příkladu Ježíšova života.

VČS se zabýval reflexí života církve v nouzovém stavu. Členové výboru vyjádřili vděčnost za on-line vysílání bohoslužeb, mediální práci kazatelů, sborů a církevních institucí, dobrovolnickou činnost jednotlivců, sborových společenství a dobrovolnických center Adry a za další pestrou škálu aktivit pro lidi kolem.  

Personální rozhodnutí

 • Jan Mráček – biblický pracovník na Klatovsku

Jan Mráček od 1. 8. 2020 přejde z pozice kazatele do pozice biblického pracovníka na Klatovsku.

 • Natálie Gabrišová – žádost o nástupní praxi

VČS rozhodl o přijetí Natálie Gabrišové do nástupní praxe od 1. 8. 2020.  Vedoucím její nástupní praxe bude bratr Zdeněk Martasek. Z důvodu studia, bude zaměstnána na 0,75 úvazku.

 • Pavel Eder – žádost o nástupní praxe

VČS umožní P. Ederovi (budoucímu zaměstnanci ČSU) absolvovat nástupní praxi u bratra Jaromíra Lodera od 1. 10. 2020, a to v rozsahu 0,5 úvazku. Druhá část úvazku bude vázána k práci v Mediálním centru.

 • Navýšení kaplanských úvazků 

VČS schválil žádost Pavla Kočnara (hlavního kaplana Vězeňské duchovní služby) o navýšení kaplanských úvazků Zdeňka Martaska a Michala Čančíka z 0,2 na 0,3 a zároveň schválil poměrné snížení jejich kazatelských úvazků. 

Administrativní rozhodnutí

 • Kalendář akcí ČS

Výbor ČS s “vírou” přijal kalendář akcí a aktivit ČS a jeho oddělení pro rok 2021. Kalendář bude uveřejněn prostřednictvím služby google kalendář, který si bude možné přidat do svých zařízení, nebo do něj nahlédnout na webu ČS.

 • Rozpuštění sboru Vyšší Brod

Na základě snížení členské základny a následné žádosti členského shromáždění sboru Vyšší Brod, Výbor ČS rozhodl o rozpuštění sboru Vyšší Brod, s tím, že stávající členové sboru našli své místo v okolních sborech, zejména v Českých Budějovicích. Sbor České Budějovice následně rozhodl o založení své skupiny ve Vyšším Brodě.

Personální rozhodnutí

 • Analýza vedení ČS CASD

VČS rozhodl o realizaci analýzy řízení Českého sdružení CASD  firmou Sanek Ponte.

 • Koncepce diakonie v ČS

VČS schválil předloženou koncepci diakonie v ČS. 

 • Výroční zpráva ČS 2019

VČS odsouhlasil rozsah publikovaných informací ve Výroční zprávě ČS za rok 2019 a zároveň pověřil vedení ČS, aby zajistilo její grafické zpracování a distribuci na sbory.

 • Změna termínu podzimního zasedání VČS

VČS změnil termín říjnového zasedání VČS ze 4. 10. na 11. 10.

 • Revize kalendáře na rok 2020 + základní prvky kalendáře 2021

VČS vzal na vědomí změny v kalendáři Českého sdružení vzniklé z důvodu nouzového stavu v ČR, zároveň posunul termín setkání představitelů sborů z termínu 19. 9. 2020 na termín 23. 1. 2021.  

Hospodářská rozhodnutí

 • Hospodaření ČS 2019

VČS schválil předloženou Zprávu o hospodaření Českého sdružení za rok 2019.

Příští jednání VČS se uskuteční 11. října 2020 v 9 hodin v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 27. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 21. ledna 2024 proběhlo zasedání Výboru ČS.   Administrativní rozhodnutí VČS vzal na vědomí body ze sborů do agendy konference ČS, které byly projednány na jejich členských shromážděních. Některé body může konference ČS následně předložit i konferenci ČSU (na druhý jednací den 12.5.2024). VČS vzal na vědomí seznam delegátů konference...
čti dále