Nejrozšířenější knihou na světe je Bible, Kniha knih, Boží slovo, chcete-li. Tvoří zdroj, ze kterého čerpá naše víra i naše věrouka.

Bible-kralicka
Bible-1
O Bibli

66 knih Starého i Nového zákona napsaných v rozpětí přibližně 1500 let. Více jak 45 autorů z různých společenských vrstev společnosti.

Více zde
Studium Bible

Studujte s námi tuto mimořádnou knihu. Osobně, on-line, e-mailem, korespondenčně.

Více zde
Věroučné body

Věroučné body naší víry vychází ze Starého i Nového zákona. Detailně je popsána v tzv. Věroučných bodech.

Více zde

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti…

Timoteovi 3,16