České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Vize a plány

Souhrn přijatých usnesení konference ČS 2019

Volba administrátorů a Výboru Českého sdružení CASD

 • Předseda: Vít Vurst
 • Tajemník: David Čančík
 • Hospodář: Jiří Komárek

Výbor sdružení:

Administrátoři: Vít Vurst (předseda), David Čančík (tajemník), Jiří Komárek (hospodář).

Zástupci okrsků: Brousil Petr (Beroun), Müller Milan (Praha – Smíchov), Ondráček Marek (Jičín), Matějíček Tomáš (Litvínov), Šála Daniel (Dobruška), Horák David (Česká Třebová), Svoboda Josef (Tachov), Kyselová Ivana (České Budějovice).

Zástupci kazatelů: Sílová Soňa (středočeská pastorálka), Kocián Aleš (východočeská pastorálka), Smolka Pavel (jihozápadní pastorálka), Lanc Stanislav (severočeská pastorálka).

Přijatá usnesení – body agendy

 • Návrh na složení výborů konference.
 • Návrh na přijetí zprávy předsedy, zprávy tajemníka a zprávy hospodáře.
 • Návrh zřídit v souladu s doporučením hospodáře revizní komisi dle čl. 45 bod 4 Ústavy CASD a pověřit VČS CASD ke jmenování jejích členů.
 • Návrh zavázat hospodáře ČS, aby na příští konferenci předložil všem delegátům účetní závěrku včetně výroku auditora.
 • Návrh přijmout zprávy o auditu účetních závěrek 2015 – 2018, návrh přijmout zprávy o účetních uzávěrkách 2015 – 2018 a návrh schválit roční účetní uzávěrky za roky 2015 – 2018, schválit výsledky hospodaření 2015 – 2018 a rozhodnout o jejich převodu do fondů.
 • Návrh vize odstupujícího vedení sdružení jako podklad pro práci výboru pro plány a programy.
 • Návrh na vyčlenění 3 administrátorů a 1 vedoucího oddělení na plný čas.
 • Návrh na složení Výboru ČS CASD – 3 administrátoři sdružení, 8 laických zástupců sedmi okrsků ČS (2 za Středočeský okrsek), 4 kazatelé (jihozápad, sever, východ, střed).
 • Návrh, aby konference zvolila administrátory a členy Výboru ČS. Vedoucí jednotlivých oddělení (včetně vedoucího oddělení na plný čas), aby však byli zvoleni až novým Výborem ČS CASD.
 • Návrhy na přijetí sborů Benešov, Protivín a sbor při sdružení do svazku sborů ČS CASD.
 • Návrh vzít na vědomí zrušení sboru v Sázavě.
 • Návrh, aby konference Českého sdružení zavázala vedení sdružení a Výbor Českého sdružení k systematické práci pro kontaktování, povzbuzení a zapojení osamělé mládeže v malých sborech do vzájemných skupin.
 • Návrh zavázat ČS, aby zaměřilo svou pozornost na krizi sborů (úbytek členů, zmenšování sborů) a hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu.
 • Návrh na povzbuzení ČS, aby nadále zaměřovalo svou pozornost na krizi rodiny a odborně hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu.
 • Návrh více podporovat činnost biblických pracovníků – evangelistů pro jednotlivé oblasti.
 • Návrh usilovat o maximální zjednodušení administrativy mezi sbory a ČS v oblasti podpory evangelizace.

Přijatá usnesení – výstupy z výborů

 • Návrh, aby zodpovědnost za stanovení přesného začátku statutárního období hospodáře byla přesunuta na Výbor ČS CASD.
 • Návrh prodloužit povolení a pověření pracovníků církve dle návrhu výboru pro pověření.
 • Návrh, aby o pověření a povolení pro kaplany, kteří nejsou zaměstnanci církve, rozhodoval VČS.
 • Návrh přijmout dokument „Vize ČS CASD na léta 2019 až 2024“ v navrženém znění a zavázat vedení sdružení k rozpracování vize do konkrétních kroků tak, aby mohlo být její naplňování pravidelně vyhodnocováno na úrovni oddělení a sdružení jako celku.