Výbor Českého sdružení jmenuje různé komise, aby pro rozhodování výboru připravily odborné podklady a stanoviska k jednotlivým oblastem. Na základě podkladů připravených jednotlivými komisemi potom členové VČS přijímají rozhodnutí s respektováním odborné práce, kterou tyto komise předem vykonaly.