České sdružení není pouze sdružením sborů na území české části České republiky, ale i zřizovatelem mateřské, základní a střední školy. Naše křesťanská škola se jmenuje Elijáš a je umístěna v Praze jako jeden z důležitých prvků BB centra. Vzdělávání a rozvoj dětí považujeme za jedno z klíčových poslání církve. Škola si klade za cíl být bezpečným prostředím, které bude nejen poskytovat kvalitní vzdělávání, ale i rozvoj morálních a křesťanských hodnot. Ruku v ruce s osvojenými informacemi jde schopnost orientovat se, poznávat své schopnosti a dělat dobrá rozhodnutí o své budoucí životní dráze.

Dji-0920-2-large

Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš

Pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě přijímáme jako dar od Boha, jako jedinečnou osobnost. Vzdělávací a výchovné cíle školy Elijáš jsou zaměřeny na rozvoj klíčových dovedností dětí, které jsou potřebné v dnešním moderním světě.